Popis projektu

Expoziční nádrž představuje jeden z vodních biotopů. Žije zde pestré společenství živočichů a rostlin.

Jezírko obývají kapři, líni, štiky, okouni, oukleje, plotice, bolen dravý, velké množství různorodého hmyzu a samozřejmě obojživelníci. Na březích rostou kosatce, orobinec, rákos, na hladině se pak vznáší květy leknínů a stulíků.