Létající drahokamy se představily ve Vodním domě

V sobotu 12. června byly ve Vodním domě ve středu pozornosti vážky. Český svaz ochránců přírody Vlašim zde totiž pořádal akci Setkání s přírodou – Odpoledne s vážkami. Vážky zde mohli návštěvníci pozorovat na vlastní oči, prohlédnout si je na fotografiích, v krátkém filmu nebo mohli zkusit vlastnoručně ulovit larvu vážky.

Český svaz ochránců přírody vyhlásil rok 2021 Rokem vážek a k této kampani se připojil i Vodní dům. Pořádá proto několik akcí pro veřejnost a také mediální kampaň  na sociálních sítích. Setkáním s přírodou, kterého se zúčastnilo 90 osob, provázela ředitelka Vodního domu, Kateřina Zemanová. Ta nejprve přivítala všechny účastníky v atriu Vodního domu a následně se v krátké přednášce věnovala zajímavostem ze života vážek. „Účastníky mimo jiné zajímalo, jak se vážky rozmnožují a jak je vlastně mohou rozlišovat. Proto jsme si přímo v terénu ukázali některé druhy, např. šidélka, motýlice, šídla i vážky.“ Pak následovalo lovení bezobratlých živočichů, mezi kterými byli pulci, larvy komárů, perloočky i larvy vážek, motýlic, jepic a dalších druhů. Dále si návštěvníci prohlédli nový interaktivní panel s vážkami a putovní výstavu „Ze života vážek“. Ta představuje nejen druhovou rozmanitost těchto létajících drahokamů, ale věnuje se i místům, kde můžeme vážky spatřit a o které se stará právě ČSOP Vlašim.

Akce byla realizována v rámci programu Českého svazu ochránců přírody “Ochrana biodiverzity”, který podporují:

Pokud se také chcete přesvědčit o tom, jak jsou vážky krásné a zajímavé, navštivte Vodní dům v sobotu 26. června, kdy je na programu další odonatologická akce. Tentokrát bude mít název Pojďte s námi za vážkami a průvodcem bude RNDr. Martin Černý, Ph. D. Více informací zájemci naleznou na adrese www.vodnidum.cz nebo na emailu vodnidum@csop.cz.

2021-10-19T16:25:52+02:00
Přejít nahoru