Roční projekt

Roční projekt Zachraň vodu s vodoměrkou je určen učitelům a žákům základních škol.

Učitelům 1. i 2. stupně ZŠ, přihlášeným do projektu, nabízíme kompletní metodickou podporu, díky které budou schopni provést své žáky cestou pitné vody od jejího zdroje přes domácnost a školu až po čistírnu odpadních vod.

V jaké formě je metodická podpora poskytována?

Učitelům postupně zašleme pět metodik, které obsahují souhrn informací o daném tématu včetně odkazů na literaturu a další zdroje, pracovní listy pro žáky včetně řešení a tipy na další aktivity, kterými se mohou při své práci inspirovat.

Pracovní listy pro své žáky si učitel jednoduše okopíruje z obrazové přílohy metodiky nebo si je v potřebném počtu vytiskne z přílohy e-mailu.

Žákům projekt Zachraň vodu s vodoměrkou nabízí možnost atraktivním a zábavným způsobem získat komplexní znalosti o pitné vodě. Ke každému tématu je pro ně připraveno několik pracovních listů, které si společně ve třídě anebo sami doma vypracují. Budou si lámat hlavu, diskutovat ve dvojici i ve skupině, měřit, zapisovat, pátrat, kreslit, fotit, vyrábět, počítat….. A při tom všem jen tak mimochodem získávat spousty informací o vodě.

Každý účastník projektu od nás dostane Deník záchranáře vody – barevné papírové desky, do kterých si bude vkládat vyplněné pracovní listy a své další záznamy.

Platí se za metodiky, pracovní listy a Deníky něco?

Neplatí. Materiály byly vytvořeny v roce 2017 díky podpoře Ministerstva životního prostředí České republiky a učitelům je poskytujeme zdarma.

Zpracovaná témata

Téma pitné vody je v projektu rozděleno do pěti okruhů

I. Cesta vody k nám domů

V rámci tohoto okruhu se žáci dozvědí

 • z jakého zdroje pochází voda, která jim doma teče z kohoutku
 • kudy pitná voda teče, než se dostane do domácnosti a
 • jak vypadá a k čemu slouží vodoměr

II. Jak snížit spoteřbu vody doma

V rámci tohoto okruhu se žáci dozvědí

 • při jakých činnostech doma vodu používáme a kolik litrů jí denně spotřebujeme
 • při kterých činnostech vodou plýtváme a co můžeme změnit, pokud se chceme chovat ohleduplně k životnímu prostředí a
 • co je to „vitruální voda“

III. Jak snížit spotřebu vody ve škole

V rámci tohoto okruhu se žáci dozvědí

 • jak se vlastně množství spotřebované vody měří
 • že se za všechnu odebranou vodu musí platit a
 • že pokud spotřebujeme vody méně, šetříme hned dvakrát – životní prostředí i své peníze

IV. Jak využít dešťovou vodu

V rámci tohoto okruhu se žáci dozvědí

 • pro které účely je nezbytné používat pitnou vodu, a kde bychom ji naopak mohli úspěšně nahradit vodou dešťovou
 • kolik vody vlastně v blízkosti jejich školy naprší a
 • jak mohou zachycenou dešťovou vodu využít přímo oni sami

V. Čištění odpadních vod

V rámci tohoto okruhu se žáci dozvědí

 • čím je voda, která protekla naší školou nebo domácností zašpiněná a co bychom do odpadu rozhodně splachovat neměli
 • kam od nás vlastně odpadní voda odtéká a co se tam s ní děje
 • vyzkouší si, jak dobře dokáží špinavou vodu vyčistit oni sami.

Jak se přihlásit

Pokud se chcete se svou třídou do projektu Zachraň vodu s vodoměrkou zapojit, napište nám na e-mailovou adresu katerina.krutilova@csop.cz

Na tomto kontaktu získáte také odpovědi na své případné dotazy.

Fotogalerie