Devátá Muzejní noc patřila vydrám

V netradičních večerních hodinách se otevřel Vodní dům. Tradiční Muzejní noc se zde konala už po deváté.

V pátek 24. 5. mohli návštěvníci zůstat ve Vodním domě až do setmění. V rámci Muzejní noci, která byla tentokrát věnována vydrám, se dozvěděli spoustu zajímavostí o této vodní šelmě, děti pátraly a hledaly informace v celém venkovním areálu Vodního domu. Odměnou jim byl vlastnoručně vyrobený suvenýr – stopa vydry, který si odnesly domů. 

Akce byla realizována v rámci programu Českého svazu ochránců přírody Ochrana biodiverzity, který podporují:

2024-05-28T12:40:23+02:00
Přejít nahoru