Projekt Zachraň vodu s vodoměrkou má nové partnery

Společnosti SUEZ Water CZ a VHS Benešov se pro rok 2022 staly partnery ročního školního projektu Zachraň vodu s vodoměrkou, který je určený především pro 1. stupeň základních škol. Témata jsou rozdělená do pěti okruhů a učitelé od nás zdarma obdrží kompletní metodiku, pracovní listy a tipy do výuky. Vypracované úkoly si žáci zakládají do desek a tvoří tak své vlastní portfolio.

O letních prázdninách jsme spustili přihlašování do projektu „Zachraň vodu s vodoměrkou“. Zatím se zapojilo 10 škol a aktuálně se projektu účastní přes 200 žáků. 
Žáci se zorientují v tom, kde jejich rodina bere pitnou vodu, na co všechno ji doma potřebují a kde mají možnost spotřebu snížit. Stejně se zaměří i na spotřebu ve škole. Hledají ve škole vodoměr, měří průtoky vody v kohoutcích a zjišťují, zda jsou úsporné nebo ne a zda by se někde dala spotřeby vody snížit. Poslední tematický okruh se zaměřuje na odpadní vody, co můžeme spláchnout, co naopak v žádném případě nebo jak fungují čistírny odpadních vod.
Učitelé získají podrobné metodiky, pracovní listy i náměty do výuky. Ta se dá pojmout mezipředmětově a téma vody se může objevit v různých předmětech. Také se dá učit venku. Žáci ze základní školy v Olbramovicích třeba nosili vodu v různých nádobách, aby si představili, jak to mají jejich vrstevníci v afrických zemích. Také tvořili nádherné vodoměrky z přírodních materiálů. 

2022-11-01T08:14:53+01:00
Přejít nahoru