Čistá voda není náhoda

Co všechno může ohrožovat kvalitu vody? Jak my sami můžeme přispět k její ochraně? Je ve vodní nádrži Švihov čistá voda? To a mnohem víc se nyní dozví nejen návštěvníci Vodního domu. 

Český svaz ochránců přírody a Pražské vodovody a kanalizace a. s. připravili s podporou grantu z Norských fondů ve výši 1 296 450Kč nový vzdělávací projekt. Jeho cílem je seznámit veřejnost s problematikou znečišťování povrchových vod mikropolutanty – látkami, které jsou ve vodě obsaženy ve velmi malých koncentracích, proto jsou velmi obtížně zjistitelné, ale přesto s sebou nesou mnoho rizik a také se z vody velmi obtížně odstraňují. Jedním z témat projektu bude vysvětlení významu ochranných pásem kolem vodní nádrže Švihov a rozšíření povědomí o kvalitě vody a technologiích, které se používají při výrobě pitné vody. Součástí projektu bude příprava naučných rozhlasových pořadů, organizace workshopů s exkurzemi či seminářů pro učitele i publikace odborných článků o tématu.

Projekt probíhá od srpna 2021 do června 2023 a v jeho průběhu vás budeme tady na webu i na našich sociálních sítích informovat o jeho průběhu, dosažených cílech a všech našich aktivitách.

Co všechno jsme zvládli od 1. 8. 2021 do 30. 6. 2023?
👀 expozici Vodního domu jsme doplnili o virtuální realitu, jejíž součástí je prohlídka úpravny vody Želivka
🎥 vyrobili jsme tři krátké filmy o výrobě pitné vody a stavbě vodní nádrže Švihov – dva z filmů jsou v angličtině
🎤 natočili jsme sérii rozhlasových pořadů v délce 42 minut
🖋 vydali jsme 4 populárně naučné články o mikropolutantech, znečišťování povrchových vod, o inovacích v ochraně vod a o možnostech snižování dopadů lidské činnosti na jejich kvalitu
📖 vydali jsme metodickou publikaci pro učitele, která přináší informační souhrn i tipy do výuky
👩‍🏫 uspořádali jsme konferenci pro učitele a 3 semináře, celkem jsme vyškolili 111 osob
👁‍🗨 pořádali jsme workshopy a exkurze na hráz v. n. Švihov, kterých se zúčastnilo 6 026 osob
Jaká rizika představují pro člověka mikropolutanty

Jaká rizika představují pro člověka mikropolutanty

Co jsou mikropolutanty?

Řeka Želivka a vodní nádrž Švihov - zajímavá příroda i cenný zdroj pitné vody

Nejen o mikropolutantech ve vodní nádrži Švihov

2023-07-10T23:43:56+02:00
Přejít nahoru