Čistá voda není náhoda

Úvodní stránka/Aktuality/Čistá voda není náhoda

Co všechno může ohrožovat kvalitu vody? Jak my sami můžeme přispět k její ochraně? Je ve vodní nádrži Švihov čistá voda? To a mnohem víc se nyní dozví nejen návštěvníci Vodního domu. 

Český svaz ochránců přírody a Pražské vodovody a kanalizace a. s. připravili s podporou grantu z Norských fondů ve výši 1 296 450Kč nový vzdělávací projekt. Jeho cílem je seznámit veřejnost s problematikou znečišťování povrchových vod mikropolutanty – látkami, které jsou ve vodě obsaženy ve velmi malých koncentracích, proto jsou velmi obtížně zjistitelné, ale přesto s sebou nesou mnoho rizik a také se z vody velmi obtížně odstraňují. Jedním z témat projektu bude vysvětlení významu ochranných pásem kolem vodní nádrže Švihov a rozšíření povědomí o kvalitě vody a technologiích, které se používají při výrobě pitné vody. Součástí projektu bude příprava naučných rozhlasových pořadů, organizace workshopů s exkurzemi či seminářů pro učitele i publikace odborných článků o tématu.

Projekt probíhá od srpna 2021 do června 2023 a v jeho průběhu vás budeme tady na webu i na našich sociálních sítích informovat o jeho průběhu, dosažených cílech a všech našich aktivitách.

2022-02-02T21:05:02+01:00
Přejít nahoru