Zachraňujte vodu s Vodoměrkou

Jste učitel a hledáte pro své žáky na příští školní rok něco nového? Je vám blízká ochrana životního prostředí, projektová výuka a průřezová témata? Slyšeli jste o badatelsky orientované výuce a chtěli byste si něco takového vyzkoušet? Ale nemáte čas a možnosti vytvářet si vlastní materiály? Pak je tady naše nabídka ročního projektu právě pro Vás. Ve spolupráci s firmami SUEZ Water CZ a VHS Benešov připravujeme i další novinky a podrobnosti vám přineseme již brzy.

Učitelům 1. i 2. stupně ZŠ, přihlášeným do projektu, nabízíme kompletní metodickou podporu, díky které budou schopni provést své žáky cestou pitné vody od jejího zdroje přes domácnost a školu až po čistírnu odpadních vod.

V jaké formě je metodická podpora poskytována?

Učitelům postupně zašleme pět metodik, které obsahují souhrn informací o daném tématu včetně odkazů na literaturu a další zdroje, pracovní listy pro žáky včetně řešení a tipy na další aktivity, kterými se mohou při své práci inspirovat.

Pracovní listy pro své žáky si učitel jednoduše okopíruje z obrazové přílohy metodiky nebo si je v potřebném počtu vytiskne z přílohy e-mailu.

Žákům projekt Zachraň vodu s vodoměrkou nabízí možnost atraktivním a zábavným způsobem získat komplexní znalosti o pitné vodě. Ke každému tématu je pro ně připraveno několik pracovních listů, které si společně ve třídě anebo sami doma vypracují. Budou si lámat hlavu, diskutovat ve dvojici i ve skupině, měřit, zapisovat, pátrat, kreslit, fotit, vyrábět, počítat….. A při tom všem jen tak mimochodem získávat spousty informací o vodě.

Každý účastník projektu od nás dostane Deník záchranáře vody – barevné papírové desky, do kterých si bude vkládat vyplněné pracovní listy a své další záznamy.

Pokud jste učitelem 1. či 2. stupně základní školy a chcete v průběhu školního roku 2022/2023 se svými žáky tyto materiály využívat, kontaktujte prosím lektorku ekologických výukových programů Michaelu Machalovou na e-mailové adrese michaela.machalova@csop.cz.

Jedinou podmínkou účasti je váš závazek vypracovat během školního roku všech pět okruhů. Materiály vám budeme zasílat v elektronické podobě postupně. Vždy na základě Vaší stručné zprávy a fotodokumentace o vyplnění předchozího tematického okruhu Vám zašleme zadání následujícího okruhu. Po vypracování posledního pátého okruhu obdrží každý žák potvrzení o absolvování celého ročního projektu. 

Metodické materiály, pracovní listy, Deník záchranáře vody a orientační měrka průtoku vody pro každého žáka jsou poskytovány zdarma, jen za úhradu poštovného.

Přihlášení prosím zbytečně neodkládejte, usnadníte nám tím administraci projektu.

2022-10-23T23:09:36+02:00
Přejít nahoru