Páté setkání Rady Vodního domu

V pátek 17. března proběhlo páté setkání Rady Vodního domu. U jednoho stolu se sešli zástupci partnerů a odborníků, aby se seznámili s činností návštěvnického střediska v uplynulém roce a jednali o aktivitách a činnostech v roce nadcházejícím.

Rada Vodního domu je poradní orgán složený ze zástupců partnerů a expertů. Byla založena s cílem zajistit lepší vzájemnou informovanost o provozu Vodního domu, umožňující hodnocení jeho činnosti, diskusi nad jeho dalším směřováním a rozvojem a s cílem zlepšení přenosu aktuálních poznatků z oboru.

Na setkání Rady 17. 3. 2022 její předseda RNDr. Petr Kubala z Povodí Vltavy, s. p. v úvodu poděkoval za dosavadní spolupráci a zajištění fungování Vodního domu. Vzhledem k personálním změnám v partnerské organizaci Voda Želivka, a. s. byl novým členem Rady VD jmenován ing. Jiří Mrkva. Dále byli členové rady seznámeni s činností a hospodařením Vodního domu v předchozím roce a také s plány a aktivitami v roce letošním. Ty směřují především k ještě větší ekologizaci provozu. V průběhu setkání se členové Rady seznámili s novým interaktivním exponátem v expozici – virtuální realitou, která mimo jiné umožňuje prohlídku úpravny vody.

Vodní dům existuje díky spolupráci provozovatele, Českého svazu ochránců přírody Vlašim a partnerů, kteří jej podporují finančně i odborně. Hlavními partnery jsou Veolia Česká republika, a. s., Pražské vodovody a kanalizace, a. s., Povodí Vltavy, s. p., Voda Želivka, a. s. a Středočeský kraj.

Radě Vodního domu předsedá RNDr. Petr Kubala, generální ředitel státního podniku Povodí Vltavy, dalšími členy pak jsou RNDr. Marcela Dvořáková za akciovou společnost Veolia Česká republika, Mgr. Mark Rieder, předseda představenstva Voda Želivka a ředitel ČHMÚ, Ing. Jiří Mrkva, výkonný ředitel akciové společnosti Želivská provozní, prof. RNDr. Bedřich Moldan za Český svaz ochránců přírody a dva zástupci partnerských samospráv – Mgr. Luděk Jeništa, starosta města Vlašim a Mgr. Martin Hujer, starosta města Zruč nad Sázavou.

2023-03-23T13:34:46+01:00
Přejít nahoru