Exkurze na zatopené dálniční mosty se setkala s úspěchem

V neděli 20. října se ve Vodním domě v Hulicích konala oslava Dne stromů, jejíž součastí byla i botanická exkurze ke břehům vodní nádrže Švihov. Exkurze zavedla účastníky i na opuštěné dálniční mosty, které nikam nevedou.

Zatopené dálniční mosty leží v prvním ochranném pásmu vodního zdroje a veřejnosti je sem vstup přísně zakázán. „I přes zákaz toto místo ročně navštíví stovky nelegálních návštěvníků, kteří bohužel poškozují lokalitu, zanechávají za sebou odpadky a mohou znečišťovat tento zdroj pitné vody pro více než 1,5 milionu obyvatel“, sdělila Kateřina Zemanová, ředitelka návštěvnického střediska Vodní dům. Český svaz ochránců přírody Vlašim, provozovatel Vodního domu, Povodí Vltavy, státní podnik a Středočeský kraj tak vycházejí vstříc všem zájemcům a umožní pravidelné tematické prohlídky tohoto architektonicky i historicky zajímavého díla.

Nedělní exkurzi zahájil Ing. et. Mgr. Martin Klaudys ze Správy CHKO Blaník, který v průběhu cesty účastníkům představoval mnoho různých druhů stromů, keřů i bylin, hovořil o důležitosti stromů pro klima, řeč přišla i na kůrovcovou kalamitu v okolí vodní nádrže Švihov a její důsledky pro kvalitu vody v nádrži.

Na dálničních mostech pak popsal detaily ze stavby dálniční historik Tomáš Janda, který přislíbil účast na některé z dalších exkurzí, které proběhnou v roce 2020. Exkurzi zakončil opět Martin Klaudys odlovem hmyzu v okolním porostu a určováním odlovených druhů – k vidění tak byl např. chrostík, křís, kněžice trávozelená, píďalka nebo krásně zelená housenka obaleče dubového.

Kateřina Zemanová, ředitelka Vodního domu, který exkurze pořádá, ještě dodala: „Samozřejmostí bylo dodržení přísných bezpečnostních opatření a také omezená kapacita exkurze. Poprvé se jí zúčastnilo jen 35 osob. Není naším cílem vodit na mosty davy turistů. Chceme návštěvníkům vysvětlovat důležitost vodní nádrže jako zdroje pitné vody, představovat místní vzácné druhy živočichů i rostlin a připomínat nutnost ochrany celé lokality.“

Exkurze trvala 3 hodiny a účastníci oceňovali různorodost a šíři  informací, které se v jejím průběhu dozvěděli. Další termíny plánovaných exkurzí na zatopené mosty naleznou zájemci na webových stránkách www.vodni-dum.cz nebo se mohou informovat na adrese vodnidum@csop.cz.

Fotogalerie z akce zde.

Mgr. Kateřina Zemanová, DiS.

Kontakt: katerina.zemanova@csop.cz, 603 144 743

2020-03-04T10:46:11+01:00
Přejít nahoru