Jednání Rady Vodního domu

22.2.2019

Ve čtvrtek 21. února proběhlo druhé setkání Rady Vodního domu. U jednoho stolu se sešli zástupci partnerů a odborníků, aby se seznámili s činností návštěvnického střediska v uplynulém roce a jednali o aktivitách a činnostech v roce nadcházejícím.

Vodní dům je moderní návštěvnické centrum Evropsky významné lokality Želivka. Vznikl s cílem informovat širokou veřejnost o zdejší chráněné přírodě a samozřejmě také o důležitosti čisté vody nejen pro člověka. Od svého otevření v roce 2016 jej navštívilo více než 79 000 návštěvníků. Za poslední rok přesáhla návštěvnost 29 000 osob. Více jak 4 000 osob si prohlédlo veřejnosti běžně nepřístupnou hráz vodní nádrže Švihov. Nedílnou součástí nabídky Vodního domu jsou výukové programy pro školy, kterých proběhlo v uplynulém roce 161 a zúčastnilo se jich přes 3 200 žáků.

Rada Vodního domu je poradní orgán složený ze zástupců partnerů a expertů. Byla založena s cílem zajistit lepší vzájemnou informovanost o provozu Vodního domu, umožňující hodnocení jeho činnosti, diskusi nad jeho dalším směřováním a rozvojem a s cílem zlepšení přenosu aktuálních poznatků z oboru.

Na setkání Rady 21. 2. 2019 její předseda RNDr. Petr Kubala z Povodí Vltavy, s. p. poděkoval za dosavadní spolupráci a ocenil úspěchy, kterých se podařilo dosáhnout. „Zájem návštěvníků nás těší, ale víme, že pořád máme co vylepšovat. V roce 2019 chceme doplnit vnitřní i venkovní expozice o nové interaktivní prvky, pro žáky a studenty připravujeme nové výukové programy, pracujeme na zřízení meteorologické stanice a návštěvníci se mohou těšit na nové exkurze do zimoviště chráněného netopýra černého. Pokračovat budeme také v oblíbených víkendových akcích pro veřejnost“, řekla Kateřina Zemanová, ředitelka Vodního domu.

Vodní dům existuje díky spolupráci provozovatele, Českého svazu ochránců přírody Vlašim a partnerů, kteří jej podporují finančně i odborně. Hlavními partnery jsou Veolia Česká republika, a. s., Povodí Vltavy, s. p., Úpravna vody Želivka, a. s., Pražské vodovody a kanalizace a Středočeský kraj.

Radě Vodního domu předsedá RNDr. Petr Kubala, generální ředitel státního podniku Povodí Vltavy, dalšími členy pak jsou RNDr. Marcela Dvořáková za akciovou společnost Veolia Česká republika, Mgr. Mark Rieder, předseda představenstva Úpravny vody Želivka a ředitel ČHMÚ, Ing. Josef Parkán, generální ředitel akciové společnosti Želivská provozní, prof. RNDr. Bedřich Moldan za Český svaz ochránců přírody a dva zástupci partnerských samospráv – Mgr. Luděk Jeništa, starosta města Vlašim a Mgr. Martin Hujer, starosta města Zruč nad Sázavou.

Vodní dům je pro veřejnost otevřen celoročně, denně mimo pondělí od 9:00 do 17:00 v sezóně, mimo sezónu je otevřeno do 16:00. Exkurze na hráz vodní nádrže Švihov probíhají od března do listopadu v předem vypsaných termínech a je nutné se na ně objednat.

2019-02-22T07:59:42+01:00
Přejít nahoru