Odhalili jsme tajemství vodních breberek

3. 6. 2019

V sobotu 1. června děti pod vedením lektorů Vodního domu odhalili, co se skrývá v podvodním světě, a seznámili se s malými vodními živočichy. Oblíbený Den vodních breberek se tak uskutečnil již po čtvrté.

Hned na úvod proběhla exkurze na hráz vodní nádrže Švihov, které se zúčastnilo přesně 26 návštěvníků. Na prohlídku hráze navázalo lovení vodních breberek. Na 24 dětí objevilo, že mokřady i kaluže mohou skrývat bohatý život. Samy si vyzkoušely odchyt vodních živočichů a potom také jejich pozorování a určování podle klíčů. „Našimi nejčastějšími úlovky byli pulci a larvy vodního hmyzu. Avšak nejzajímavější byl skoro třícentimetrový brouk potápník,“ uvedla lektorka výukových programů ve Vodním domě.

Součástí Dne dětí byla i výstava keramických prací žáků Základní umělecké školy Zruč nad Sázavou. V rámci spolupráce děti vyrobily pro Vodní dům nádherná ptačí pítka, která umístily ve venkovní expozici. Můžete se tak inspirovat, jak doplnit i vaši zahradu a pomoct ptákům snadněji přežít nadcházející léto.

Další termíny akcí a komentovaných prohlídek naleznou zájemci na webových stránkách www.vodnidum.cz nebo na emailu vodnidum@csop.cz.

2019-06-03T11:57:15+02:00
Přejít nahoru