Zvon pro Zahrádku

15. 4. 2019

Tuto sobotu 20.4.2019 bude zahájena letošní sezóna v kostele sv. Víta v Zahrádce u Ledče nad Sázavou. Od 11 a od 14 hodin proběhnou komentované prohlídky kostela pro veřejnost pořádané Národním památkovým ústavem, panem kastelánem Bc. Markem Hanzlíkem.

 

Letošní sezóna je pro Zahrádku jubilejní. O Zahrádecké pouti 15. června 2019 (13 – 17 hodin) si připomeneme 800. výročí první písemné zmínky o Zahrádce. K tomuto výročí bychom rádi získali pro Zahrádku nový zvon.

Kostel v Zahrádce, kde v letech 1940 – 1948 působil P. Josef Toufar, přišel o své zvony již nejméně 4x. Při požárech v letech 1783 a 1850 a za obou světových válek (1916 a 1942). Po druhé světové válce byl na věži zřejmě jen zapůjčený zvon z ježovské zvonice, který se někdy kolem roku 1975 vrátil na své původní místo. V současné době na věži zahrádeckého kostela žádný zvon není. Při akcích pouštíme pouze nahrávku ježovského zvonu z reproduktoru. Na restaurování vitrážových oken se již podařilo shromáždit dostatečné množství finančních prostředků, a proto zaměřujeme naši veřejnou sbírku právě na pořízení nového zvonu.

Finanční prostředky na pořízení zvonu budeme shromažďovat na účtu naší veřejné sbírky na opravy, restaurování a vybavení kostela sv. Víta v Zahrádce č. 5399739001/5500. Pokud bude dárce chtít vázat využití svého příspěvku na nákup zvonu, může do zprávy pro příjemce uvést heslo „ZVON“.

Dárcům můžeme vystavit potvrzení o daru, které lze použít jako doklad na slevu z daně z příjmu, nebo v případě darování větší částky můžeme uzavřít darovací smlouvu. Pokud by dárce chtěl, abychom jeho jméno zveřejnili (na webu, facebooku nebo i jen na nástěnce v kostele), musí k tomu dát písemný souhlas (postačí na e-mail pratele.zahradky@seznam.cz). Zveřejňování údajů o dárcích bez jejich souhlasu výslovně zakazuje zákon o veřejných sbírkách.

Přispět lze také zakoupením keramického zvonečku v ceně 200,- Kč. Z této hodnoty jde 165,- Kč na pořízení zvonu do Zahrádky. Zvonečky se prodávají na akcích Spolku Přátelé Zahrádky a v informačních centrech v Ledči a v Humpolci. Za první 3 měsíce letošního roku se na zvon podařilo vybrat již přes 50 tisíc korun. Jeho cena však bude několikanásobně vyšší.

Děkujeme za podporu a šíření těchto informací!

S pozdravem

Jan Čihák

Spolek Přátelé zahrádky

2019-04-15T15:07:59+02:00
Přejít nahoru