Vodní breberky měly u dětí úspěch

V sobotu 29. 5. se konal Den vodních breberek a drobouncí vodní živočichové měli u svých pozorovatelů velký úspěch. Pod mikroskopem jsme viděli, jak perloočce tluče srdíčko, jak vypadá larva muchničky nebo jak dlouhé nožky má jasně červená vodule.

Vodní dům pro své návštěvníky přichystal tradiční akci, při které představil život vodních bezobratlých živočichů. Ti jsou většinou tak malých rozměrů, že spatřit je pouhým okem je velice nesnadné. Pro pět desítek zájemců, kteří dorazili do Vodního domu, byly připravené mikroskopy a binolupy a další badatelské pomůcky. „Lovení a pozorování vodních živočichů je u dětí velmi oblíbené. Kromě toho je to taky poučné. Děti se naučí poznávat různé druhy vodních živočichů, používat určovací klíče nebo badatelské pomůcky jako jsou např. krabičkové lupy,“ přiblížila akci Eva Molčanová, lektorka v návštěvnickém středisku. Samozřejmostí je naučit děti, jak se vůbec k takovým živočichům chovat, jak s nimi manipulovat a že po skončení pozorování je potřeba opět je vrátit do vody.

Uspořádání akce finančně podpořil Středočeský kraj, děkujeme.

2021-05-30T19:33:34+02:00
Přejít nahoru