Vodní dům učí žáky o vodě přímo v přírodě

Kde jinde než ve Vodním domě by se žáci měli dozvědět víc o významu vody a posílit tak svůj vztah k ní? Na podporu těchto kompetencí vznikla v letošním roce rozšířená nabídka převážně venkovních výukových programů. Záběr témat je široký, od života ve vodě a kolem ní, přes počasí až k adaptacím na změnu klimatu.

Díky finanční podpoře Ministerstva životního prostředí a Středočeského kraje jsme s týmem Vodního domu vytvořili výukové programy, které žáky seznamují s životem ve vodě a kolem ní, konkrétně na příkladu místní vodní nádrže Švihov, známé také jako Želivka. Od tohoto tématu se žáci mohou dostat také k programu o meteorologii a dozvědět se více o způsobu předpovídání počasí. A pak už zbývá jen krok ke klimatickým změnám a adaptačním opatřením, která nás mají na tyto změny připravit.

Programy probíhají převážně ve venkovním areálu Vodního domu. „Ve školách nebývá tolik příležitostí učit venku, proto jsme nové programy tvořili právě jako venkovní, zaměřené na kontakt s přírodou, aby se žáci mohli učit o přírodě přímo v přírodě“ uvedla lektorka návštěvnického střediska Vodní dům, Veronika Dušková. V rámci projektu vznikly tři metodiky programů včetně pracovních listů, každý z výukových programů byl otestován v praxi a odborně zhodnocen.

Jako první byl uveden program s názvem „Želivka na vlastní kůži“, který se odehrává na břehu vodní nádrže Želivka, kam se běžně veřejnost nedostane. Prošlo jím celkem 226 žáků prvního stupně. Neméně oblíbeným byl další program s názvem „Počasí nás neodradí“, kterého se zúčastnilo 216 žáků ze 4. – 7. tříd. Tento program se mimo jiné snaží ukázat, že v přírodě se dá pobývat za každého počasí. Pro druhý stupeň Vodní dům připravil program na aktuální téma – „Klima a adaptace na jeho změnu“, kterého se zúčastnilo 40 žáků.

Aktuální nabídka výukových programů je zveřejněna na webových stránkách www.vodni-dum.cz, kde zájemci naleznou rovněž všechny důležité informace a později i materiály k výše zmíněným programům.

Doplňující informace:

Vodní dům je návštěvnické středisko evropsky významné lokality Želivka. Prostřednictvím unikátní expozice seznamuje návštěvníky s místními chráněnými druhy živočichů a rostlin a informuje o vodní nádrži Švihov. Najdete zde interaktivní prvky, vodní hrátky v atriu a naučnou stezku, která interpretuje různé projevy vody v krajině. Návštěvnost v roce 2019 přesáhla 27 000 osob, školních výukových programů proběhlo celkem 174 a zúčastnilo se jich 3 614 žáků.

Vytvoření pomůcek k novýmvýukovým programům podpořil Středočeský kraj.

Veronika Dušková

Kontakt: Veronika.duskova@csop.cz, 602 665 409

2020-03-16T10:46:50+01:00
Přejít nahoru