Léto patří výletům

Pokud nemáte ještě program na červenec, přijďte se podívat třeba do Vodního domu. Ve spolupráci s Povodím Vltavy zde pořádají komentované exkurze na hráz vodní nádrže Švihov, známé též jako Želivka.

Vodní nádrž Švihov je největší nádrž na pitnou vodu ve stření Evropě, a proto zde platí přísná bezpečností opatření. Nádrž se nachází v I. ochranném pásmu označeném cedulemi se zákazem vstupu a běžně se tam člověk nedostane. Exkurze s průvodcem jsou tak jedinečnou možností jak se podívat na toto monumentální vodní dílo zblízka.

aktuality

Exkurze návštěvníky zavede na korunu hráze a provede je i historií vodního díla. Nebudou chybět ani zajímavosti o zvířecích obyvatelích vodní nádrže. „Rádi bychom tímto způsobem zvýšili povědomí veřejnosti o tom, že vodní nádrž se nachází v Evropsky významné lokalitě (EVL) Želivka. Jedná se o typ chráněného území, který se vyhlašuje pro ochranu evropsky významných druhů rostlin, živočichů a přírodních stanovišť. I lokalita Želivka má své chráněné druhy, se kterými se můžete seznámit právě během exkurze,“ uvedla Veronika Bergerová, lektorka návštěvnického střediska.

Komentované prohlídky se budou konat v následujících termínech: 2.7., 3.7., 5.7., 9.-12.7., 16.-17.7., 19.7., 23.7. Doporučujeme si rezervovat místo pomocí webového formuláře, protože kapacita exkurzí je omezená.

Více informací a přihlašovací formuláře zájemci naleznou na adrese www.vodni-dum.cz nebo na emailu vodnidum@csop.cz.

Mgr. Veronika Bergerová
Kontakt: veronika.bergerova@csop.cz, 602 665 409

2019-06-25T15:31:16+02:00
Přejít nahoru