Vodní dům navštívil Jakub Vágner

V sobotu 26. září se ve Vodním domě konal Rybí den. A kdo by byl povolanější povídat o rybách než známý rybář Jakub Vágner.

Návštěvníky neodradilo ani špatné počasí. Kromě přednášky, kterou navštívilo téměř padesát lidí, byl připraven ještě další program. Například děti si mohly projít rybí expozicí a vyluštit tajenku nebo si nakrmit raky při komentovaném krmení. Pro zpestření Vodní dům zajistil prodej rybích specialit a také regionálního piva Švihov.

Největším lákadlem však byla přednáška Jakuba Vágnera, který seznámil posluchače se svými zkušenostmi z lovu velkých štik a sumců. Dotkl se také například tématu znečištění vod, které trápí nejen ryby ale i lidi. Problém přitom začíná tam, kde spláchneme záchod.

2020-09-29T14:49:05+02:00
Přejít nahoru