Vernisáž zahájila výstavu o zaniklé obci Zahrádka

Po dušičkovém období v sobotu 9. listopadu zavzpomínali ve Vodním domě na zaniklou obec s pohnutým osudem – Zahrádku. Letos by totiž oslavila 800 let od první písemné zmínky. U této příležitosti připravil Vodní dům ve spolupráci se spolkem Přátelé Zahrádky vzpomínkovou výstavu.

Do doby minulé, před zatopením údolí řeky Želivky, hosty výstavy přenesly dobové fotografie, staré pohlednice i historická fakta. Nechyběl ani pohled do současnosti, 26 návštěvníků se zúčastnilo komentované prohlídky hráze vodní nádrže Švihov, známé taky jako Želivka. Vernisáže výstavy se zúčastnilo 50 osob, mezi nimi řada pamětníků a rodáků. V úvodu zaznělo hudební vystoupení žáků a učitelů ZUŠ Zruč nad Sázavou a program pokračoval poutavým slovem o historii Zahrádky, které shrnul člen výboru spolku Přátelé Zahrádky, pan Ing. Jan Čihák.

Vrcholem vernisáže však byla beseda s rodáky, kde měl každý z nich možnost zavzpomínat na příhody ze života v Zahrádce. Bohatá diskuze se rozpoutala při promítání starých fotografií, na kterých poznávali své sousedy a spolužáky nebo svoje staré domy.

Jedna z rodaček zavzpomínala na dobu okupace, kdy poskytovala fixy na protiokupační plakáty. Jiní zmínili oblíbené koupání v řece Želivce nebo návštěvy místního kina. Nechyběly ani pohnuté osudy, emoce a slzy. V roce 1976 byla Zahrádka srovnána se zemí a zatopena vodou vznikající vodní nádrže. Cena, kterou museli zaplatit místní obyvatelé za tento vzácný zdroj pitné vody, byla opravdu vysoká. Kostel, který jako jeden z mála v Zahrádce zůstal stát, dnes připomíná osudy všech zatopených obcí. „Do kostela v Zahrádce chodím ráda, je to pro mě místo vzpomínek. Protože Švihov, odkud pocházím, byl zatopen úplně celý a nezbylo z něj vůbec nic. Ani poblíž se nedostanu kvůli ochrannému pásmu přehrady. Alespoň tady mohu zavzpomínat na místo, kde jsem vyrostla a kde mám své kořeny,“ uvedla paní Lhotáková, rodačka z obce Švihov.

O kostel sv. Víta a památku Zahrádky dnes pečuje spolek Přátelé Zahrádky. Jeho členové odvedli velký kus práce. Kostel se dnes opravuje a udržuje hlavně díky jejich snaze. Členka spolku, Věra Čiháková, oslovila všechny návštěvníky výstavy, aby uchovali své fotografie, předměty a vzpomínky a poskytli je spolku Přátelé Zahrádky. Neboť vše dohromady tvoří důležitou památku i historický milník, který by neměl upadnout v zapomnění.

Výstava zahrnuje také aktuální dění v Zahrádce, např. zde uvidíte fotografie z žehnání nového zvonu z letošního října apod.

Výstava bude prodloužena až do konce února příštího roku. Na recepci Vodního domu můžete také zakoupit publikaci o Zahrádce či historickou mapu. Je také možno přispět do kasičky veřejné sbírky na opravy kostela v Zahrádce nebo přímo na transparentní účet sbírky: 5399739001/5500. Více informaci zájemci naleznou na webových stránkách www.zahradka.euweb.cz, www.vodni-dum.cz nebo na adrese vodnidum@csop.cz. Akce probíhá za finanční podpory Středočeského kraje.

Fotogalerii z vernisáže naleznete zde.

Veronika Dušková

Kontakt: Veronika.duskova@csop.cz, 602 665 409

2020-03-16T10:44:51+01:00
Přejít nahoru