Do borů k Želivce se vrací ovce, pomohou chránit ohroženou kuřičku

Na území národní přírodní památky Hadce u Želivky vrací ochránci přírody z Vlašimi tradiční způsob hospodaření – pastvu ovcí. Spásání pomáhá ve zdejších lesostepích udržet podmínky pro kriticky ohroženou kuřičku hadcovou.

Středočeský kraj. Na území národní přírodní památky Hadce u Želivky vrací ochránci přírody z Vlašimi tradiční způsob hospodaření – pastvu ovcí. Spásání pomáhá ve zdejších lesostepích udržet podmínky pro kriticky ohroženou kuřičku hadcovou. Pastva probíhá za přísných bezpečnostních opatření a v malém rozsahu, aby byla vyloučena všechna rizika pro vodárenský zdroj.

Ochránci z Českého svazu ochránců přírody Vlašim začali s tradiční lesní pastvou na území národní přírodní památky Hadce u Želivky, aby umožnili návrat kriticky ohrožené byliny kuřičky hadcové. Spásání travin a narušování drnu kopýtky v minulosti vytvořilo podmínky pro zachování vzácných druhů, vázaných na horninu hadec, ve světlém boru. Pastva je vyvrcholením systematické péče o území v evropském projektu „Život pro kuřičku“, který už přinesl hmatatelné výsledky právě v podobě nárůstu populace této rostliny, které hrozilo vyhynutí.

Na území pěti hektarů národní přírodní památky se po dobu dvou týdnů pase stádo třiceti ovcí. Omezená doba i velikost stáda byla nastavena kvůli omezené úživnosti lesního podrostu a blízkosti vodárenské nádrže.

Lesní pastva byla v minulosti běžným způsobem hospodaření. Dnes je zakázána zákonem. Český svaz ochránců přírody Vlašim ale po dohodě s vlastníkem pozemku, Lesy České republiky s.p. a státním podnikem Povodí Vltavy získal od státních orgánů potřebné výjimky.

Podle Karla Kříže z Českého svazu ochránců přírody Vlašim přinese neobvyklý zásah výsledky:„Dohodnout a získat povolení pastvy v lese na území, které je tak exponované, byl trochu oříšek. Podle všech předpokladů ale bude úsilí stát za to a lesní pastva prospěje dalšímu návratu kriticky ohrožené kuřičky hadcové.“

Karel Kříž také upřesnil, že stádo ovcí je pod dozorem proškoleného personálu dvacet čtyři hodin denně ve dvojitém ohradníku ze sítí nabitých elektřinou.

Záchranu kuřičky hadcové v projektu LIFE for Minuartia – Život pro kuřičku realizuje Botanický ústav Akademie věd ČR a Český svaz ochránců přírody Vlašim za finanční podpory programu LIFE Evropské unie a Ministerstva životního prostředí.

Pastva potlačuje třtinu křovištníCílem pastvy je potlačit souvislý porost třtiny křovištní a otevřít tak lokalitu pro světlomilné hadcové druhy.

Některé ovce byly svou účastí v projektu financovaném programem LIFE Evropské unie poměrně překvapené.

2019-08-22T15:40:29+02:00
Přejít nahoru