Vodu zachraňovalo více než 200 školáků

V uplynulém školním roce „zachraňovali žáci vodu s Vodoměrkou. Projekt finančně podpořily firmy Suez a VHS Benešov a celkem se do něj zapojilo 203 dětí různých věkových kategorií. Projekt se skládá z pěti okruhů a věnuje se zdrojům pitné vody, udržitelné spotřebě vody v domácnostech i ve školách a také problematice znečišťování odpadních vod a jejich opětovnému čištění.

Do celoročního školního projektu se zapojilo deset tříd z devíti škol z různých koutů republiky. Větší část tvořili žáci prvního stupně, ale úkoly zdárně plnili i žáci starší. Učitelé nám pravidelně poskytovali zpětnou vazbu. Proto víme, že žáky práce velice bavila a zadání vzorně plnili.

V základní škole v Olbramovicích se děti vžily do svých vrstevníků v chudých částech Afriky a vyzkoušely si nosit pitnou vodu na velké vzdálenosti. Tato zkušenost otevřela diskuzi o důležitosti ochrany vodních zdrojů. Zároveň se děti věnovaly měření spotřeby vody a pátrání po vodoměrech nejen ve škole, ale i doma, u babičky, tety apod.

Další příklad poskytuje základní škola Vrdy, kde žáci zkoumali živé vodoměrky, zjišťovali rozpustnost látek ve vodě, odstraňovali pevné látky z vody pomocí filtrace a ve škole zkontrolovali všechny vodoměry, ze kterých spočítali měsíční spotřebu školy. Projekt zakončili návštěvou čistírny odpadních vod ve své obci. Další školy propojily tématiku vody s kurzem plavání, jinde starší žáci vyráběli 3D model vodojemu a vodovodního potrubí.

I v letošním školním roce budeme „Zachraňovat vodu s vodoměrkou“. Zveme aktivní skupiny dětí, školy, kroužky nebo družiny, aby se připojily k této inspirativní iniciativě. Stačí napsat e-mail na adresu michaela.machalova@csop.cz pro více informací.

„Oceňujeme úspěch projektu, který přispívá k výchově naší budoucí generace k respektu vůči vodě a celému životnímu prostředí. Zájem dětí o toto téma nás velmi těší,“ uvedla lektorka Vodního domu, Michaela Machalová.

Projekt „Zachraň vodu s Vodoměrkou“ pracuje s pěti tematickými okruhy. Přihlášeným učitelům zašleme zdarma každé dva měsíce metodiky k danému tématu. Součástí projektu je také zvýhodněná návštěva Vodního domu včetně výukového programu.

2023-11-01T10:04:35+01:00
Přejít nahoru