Všechny aktuality

Ohlédnutí za výukovými programy a horké novinky

aktuality

29.06.2017

Vodní dům nabízí školním kolektivům celkem 14 environmentálně zaměřených výukových programů pro všechny věkové kategorie. Všechny programy se tématicky dotýkají vody.

Celkem u nás od ledna 2017 proběhlo 129 výukových programů a zúčastnilo se jich 2629 žáků.

Děti z mateřských školek putovali společně s vodní vílou, se kterou poznaly koloběh vody v přírodě, s vodníkem Švihákem se ponořili pod hladinu a objevili rozmanité vodní organismy a v programu o obojživelnících zjistili, jak se vlastně vyvíjí žába, čím se živí a jak může člověk obojživelníkům pomáhat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žáci základních škol si během programů vyzkoušeli mimo jiné filtraci vody, poznali bolena dravého a jeho způsob života, krmili raky pruhované v expozici, počítali svou spotřebu vody nebo chránili krajinu před povodněmi.

Středoškoláci pak poznávali specifika evropsky výuznamné lokality Želivka nebo diskutovali o problematice nedostatku vody - rozlišili fyzický a ekonomický nedostatek vody a seznámili se s pojmem virtuální voda.

      


Věříme, že naše výukové programy přinesly dětem, žákům i studentům nejen nové informace, ale především intenzivní zážitky při vlastním bádání, zkoumání a objevování...

Všem žákům i učitelům přejeme krásné prázdniny a těšíme se na viděnou opět v novém školním roce, na který jsme přichystali dva nové výukové programy a jeden celoroční projekt.

Přihlašování již bylo zahájeno, více informací naleznete v sekci NOVINKY ;-)

 

Autor: Mgr. Kateřina Zemanová, DiS.
Kategorie: připravujeme
Projekt: Vodní dům - aktuality


Připojené soubory
vodni-posta-cerven-2017.pdf