Učitelé se inspirovali v čistírně odpadních vod

V pondělí 17. dubna proběhl v benešovské čistírně odpadních vod seminář pro učitele a lektory EVVO na téma výroby pitné vody, čištění odpadních vod a především znečišťování povrchových vod mikropolutanty. Seminář se konal v rámci projektu Čistá voda není náhoda.

Seminář pro učitele se konal v prostorách čistírny odpadních vod Benešov. Tématem semináře, který připravili lektoři z Vodního domu v Hulicích, bylo znečišťování povrchových i odpadních vod, jejich čištění, jak se do vody vlastně dostávají mikropolutanty, co můžou způsobovat a jak vůbec nežádoucímu znečišťování vody předcházet.
Po teoretickém úvodu následovaly tipy do výuky, jak téma předávat žákům, exkurze po ČOV s hlavním technologem a na závěr možnost vyzkoušet si virtuální realitu. Učitelé se tak mohli projít prostorami úpravny vody Želivka, štolovým přivaděčem, sestavili si proces výroby pité vody a zahráli si interaktivní hru.
Projekt Čistá voda není náhoda realizuje Český svaz ochránců přírody a Pražské vodovody a kanalizace a. s. s podporou grantu z Norských fondů ve výši 1 296 450Kč. Cílem tohoto osvětového projektu je seznámit veřejnost s problematikou znečišťování povrchových vod mikropolutanty – látkami, které jsou ve vodě obsaženy ve velmi malých koncentracích, proto jsou velmi obtížně zjistitelné, ale přesto s sebou nesou mnoho rizik a také se z vody velmi obtížně odstraňují. Součástí projektu je příprava naučných rozhlasových pořadů, organizace workshopů s exkurzemi, seminářů pro učitele i publikace odborných článků o tématu.
2023-04-27T10:52:12+02:00
Přejít nahoru