Pro školy

Pro školy2024-02-20T10:18:29+01:00
Termíny pro výukové programy jsou v dubnu, květnu a červnu 2024 obsazené, k dispozici je ODPOLEDNÍ prohlídka expozice, komentované krmení raků a popřípadě vnitřní či venkovní questing.
Cena: 120Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma (na školní třídu 2 osoby), v ceně výukového programu je zahrnuto vstupné do expozice.
V roce 2024 probíhají výukové programy ve středu a ve čtvrtek.

Výukové programy můžete objednávat písemně POUZE na adrese vodnidum@csop.cz. Pro úspěšné objednání potřebujeme vědět název zvoleného programu, počet a věk dětí, název školy, jméno kontaktní osoby a její telefon a email.

Místo: Výukové programy probíhají v areálu Vodního domu, buď ve vnitřní učebně nebo v terénu. S sebou doporučujeme vzít náhradní oblečení.

Doba trvání: Každý program má pevně stanovenou dobu trvání. Prosíme, abyste respektovali plánovanou délku programu – zkracování programu je vždy na úkor jeho kvality. Počítejte s časem na svačinu, výměnami tříd v učebně a přípravou pomůcek.

Odpovědnost: Za žáky nese odpovědnost doprovázející pedagog. Ten je povinen si zajistit dostatečný doprovod (např. při dělení třídy na více programů musí být pro každou jeden pedagogický dozor).

POTVRZENÍ:
Pokud si termín objednáte v předstihu, prosíme, abyste týden před programem telefonicky nebo emailem Vaši účast potvrdili. Nepotvrzené programy nelze provést, uvolněné termíny nabídneme případným dalším zájemcům.

Rodiče i dítě souhlasí s fotografováním dítěte v rámci činnosti, s archivací těchto fotografií a s jejich použitím při prezentaci a propagaci činnosti akce např. v kronikách, tisku, na internetu, atp.

Putování s vodní vílou

60 minut 4-6 let

Putování s vodní vílou

Děti se seznámí s koloběhem vody v přírodě a získají základní poznatky o vlastnostech vody.

Provázet nás bude vodní víla, se kterou se naučíme básničku, zahrajeme si vodní hru a aktivně zapojíme všechny naše smysly.

Délka programu: 60 minut
Doporučený věk účastníků: 4-6 let
Poznámka: interiér Vodního domu

Od vajíčka k žabce

60 minut 4-6 let

Od vajíčka k žabce

Zažijeme dobrodružné putování, při kterém si poslechneme příběh plný zvuků z živočišné říše, těla si protáhneme zábavnou hrou a na závěr se převtělíme do žabiček, které se snaží ulovit mouchu k snídani.

Děti se dozví, jak se z vajíčka stane žabka, jaké nebezpečí může na žáby číhat během cesty k rybníku a jak mohou lidé žábám pomoci.

Délka programu: 60 minut.
Doporučený věk účastníků: 4-6 let
Poznámka: doporučené období březen-červen

Vodník Švihák a jeho breberky

60 minut 5-6 let

Vodník Švihák a jeho breberky

Může chytit vodník blechy? Jak vlastně taková vodní blecha vypadá a čím se živí? Programem děti provází místní vodník Švihák, se kterým se děti vydají na dobrodružnou výpravu. Společně nahlédneme pod vodní hladinu a povíme si, koho můžeme u vody potkat.

Na závěr nalovíme rozmanité vodní organismy, které prozkoumáme lupami a zkusíme určit jejich jména.

Délka programu: 60 minut
Doporučený věk účastníků: 5-6 let
Poznámka: exteriér Vodního domu, pouze září  a duben – červen, doporučujeme vhodné oblečení na ven, holínky nebo crocsy.

Na návštěvě u netopýrů

60 minut 3-6 let

Na návštěvě u netopýrů

Program dětem zábavnou a hravou formou přiblíží život netopýrů.

Průvodkyní je netopýřice Lucka, se kterou děti hledají a loví potravu, poznávají různé typy úkrytů, které netopýři střídají v závislosti na ročním období, vyzkouší si orientaci v prostoru pomocí zvuků a dozví se, co netopýry v přírodě ohrožuje.

Délka programu: 60 minut
Doporučený věk účastníků: 3-6 let
Poznámka: interiér Vodního domu

Želivka na vlastní kůži

90 minut 3.-5. třída

Želivka na vlastní kůži

Není břeh jako břeh a voda jako voda. V tomto programu můžete na vlastní kůži prozkoumat břehy potůčku, rybníku anebo mokřadu. Společně navštívíme také břeh přehrady Švihov (Želivka). A když budeme mít štěstí, tak možná uvidíme i její zvířecí obyvatele. A i kdyby se nám je nepodařilo zahlédnout, neodejdete bez setkání s přírodou.

Délka programu: 90 minut
Doporučený věk účastníků: 3.-5. třída
Poznámka: venkovní areál Vodního domu, břeh vodní nádrže Švihov. Pouze září – listopad a duben – červen, doporučujeme vhodné oblečení a obuv na ven.

Výukový program Želivka na vlastní kůži je realizován s finanční podporou Ministerstva životního prostředí.

Počasí nás neodradí

90 minut 4.-7. třída

Počasí nás neodradí

Překvapilo vás někdy počasí svým chováním? A jak se vlastně předpovídá? Není to žádné věštění z koule, nýbrž systém propracovaných měření a pozorování. Pojďme se společně do těchto záhad ponořit a objevit, co se skrývá v meteorologické budce a kolem ní. A nakonec se propracujeme až k výrobě vlastních meteorologických pomůcek, které si budete moci odnést a dále s nimi pracovat.

Délka programu: 90 minut
Doporučený věk účastníků: 4.-7. třída
Poznámka: venkovní areál Vodního domu, doporučujeme vhodné oblečení a obuv na ven.

Výukový program Počasí nás neodradí je realizován s finanční podporou Ministerstva životního prostředí.

EVL Želivka - seznamte se

60 min 3. - 5. třída

EVL Želivka - seznamte se

Vodárenská nádrž Švihov není jen zdrojem pitné vody pro více jak 1,5 milionu lidí, ale také lokalitou světového významu. Proto zde byla vyhlášena Evropsky významná lokalita Želivka. Lokalita zahrnuje vodní plochu samotné přehradní nádrže Želivka – Švihov, hráz přehrady a část strmých skalnatých svahů, přiléhajících k vodní hladině. V rámci programu se žáci seznámí s různými způsoby ochrany přírody, poznají zdejší chráněné druhy a dozví se, jak oni sami mohou přispět k jejich ochraně.

Výukový program byl vytvořen v rámci projektu LIFE for Minuartia – Život pro kuřičku (LIFE15NAT/CZ/000818), který je realizován s finančním příspěvkem Evropské unie, programem Life a s finančním příspěvkem Ministerstva životního prostředí ČR.

       

Délka programu: 60 min (včetně krátké přestávky během programu)
Doporučený věk účastníků: 3. – 5. třída
Poznámka: s sebou doporučujeme pohodlné oblečení s ohledem na aktuální předpověď počasí – výukový program probíhá v okolí Vodního domu

Voda kolem nás

60 min 1.-3. třída

Voda kolem nás

Odkud se bere voda? Jak vlastně vzniká mrak? Je pára voda? To a ještě mnohem víc se děti dozví během našeho programu, který se dotkne i ekologického znečištění vod. Žáci v rolích badatelů zkusí přefiltrovat znečištěnou vodu, pomocí dalších pokusů odhalí různé vlastnosti vody a na závěr si během paměťové hry připomenou, na co všechno vlastně vodu potřebujeme.

Délka programu: 60 min
Doporučený věk účastníků: 1.-3. třída
Poznámka: interiér Vodního domu

Vodník Švihák a jeho breberky

90 minut 1.-5. třída

Vodník Švihák a jeho breberky

Může chytit vodník blechy? Jak vlastně taková vodní blecha vypadá a čím se živí? Programem děti provází místní vodník Švihák, se kterým se děti vydají na dobrodružnou výpravu. Společně nahlédneme pod vodní hladinu a nalovíme rozmanité vodní organismy, které prozkoumáme lupami či mikroskopy. Zjistíme, kdo je to chrostík nebo čím se živí vodní blecha.

Délka programu: 90 minut
Doporučený věk účastníků: 1.-5. třída
Poznámka: exteriér Vodního domu, pouze září a duben – červen, doporučujeme vhodné oblečení na ven, holínky nebo crocsy.

Trampoty bolena Bolka

90 min 3.-5. třída

Trampoty bolena Bolka

Má bolen dravý z něčeho bolení hlavy? Co má společného vydra, ledňáček a rak?  Program provede žáky rozmanitými vodními biotopy včetně jejich živočichů, zaposloucháme se do zvuků přírody, propleteme se pavučinou potravních vztahů a na „vlastní smysly“ zažijeme komentované krmení raků.

Délka programu: 90 min
Doporučený věk účastníků: 3.-5. třída
Poznámka: interiér Vodního domu

Počasí nás neodradí

90 minut 4.-7. třída

Počasí nás neodradí

Překvapilo vás někdy počasí svým chováním? A jak se vlastně předpovídá? Není to žádné věštění z koule, nýbrž systém propracovaných měření a pozorování. Pojďme se společně do těchto záhad ponořit a objevit, co se skrývá v meteorologické budce a kolem ní. A nakonec se propracujeme až k výrobě vlastních meteorologických pomůcek, které si budete moci odnést a dále s nimi pracovat.

Délka programu: 90 minut
Doporučený věk účastníků: 4.-7. třída
Poznámka: venkovní areál Vodního domu, doporučujeme vhodné oblečení a obuv na ven.

Výukový program Počasí nás neodradí je realizován s finanční podporou Ministerstva životního prostředí.

Klima a adaptace na jeho změny

90 minut 6.-9. třída

Klima a adaptace na jeho změny

Nejen ve městech přibývá stále více horkých letních dní, kdy ani největší teplomilci nemají, kam by se před horkem schovali. Zdá se, že máme problém. Čtvero ročních období už není co bývalo, stále častěji se dostavují extrémy. Nezbývá než se adaptovat. Společně se tedy zamyslíme a pokusíme se najít způsob, jak se můžeme přizpůsobit (adaptovat) těmto změnám a jak nám s tím může pomoci voda či rostlinstvo. Na závěr žáci navrhnou vlastní adaptační opatření pomyslné školní zahrady.

Délka programu: 90 minut
Doporučený věk účastníků: 6.-9. třída
Poznámka: venkovní areál Vodního domu, doporučujeme vhodné oblečení a obuv na ven.

Výukový program Klima a adaptace na jeho změny je realizován s finanční podporou Ministerstva životního prostředí.

Natura 2000 a ochrana přírody

120 min 7. - 9. třída

Natura 2000 a ochrana přírody

Vodárenská nádrž Švihov není jen zdrojem pitné vody pro více jak 1,5 milionu lidí, ale také lokalitou světového významu. Proto zde byla vyhlášena Evropsky významná lokalita Želivka. V rámci programu se žáci seznámí s různými způsoby ochrany přírody, se soustavou území Natura 2000, poznají zdejší chráněné druhy a dozví se také o problematice invazních druhů.

V průběhu programu žáci absolvují komentovanou prohlídku hráze vodní nádrže Švihov, na základě dostupných informací v expozici Vodního domu vypracují pracovní listy a nově nabyté znalosti otestují při hře Riskuj.

Součástí programu je komentované krmení trvale hendikepovaného netopýra.

Výukový program byl vytvořen v rámci projektu LIFE for Minuartia – Život pro kuřičku (LIFE15NAT/CZ/000818), který je realizován s finančním příspěvkem Evropské unie, programem Life a s finančním příspěvkem Ministerstva životního prostředí ČR.

         

Délka programu: 120 min
Doporučený věk účastníků: 7. – 9. třída
Poznámka: s sebou doporučujeme pohodlné oblečení s ohledem na aktuální předpověď počasí – výukový program probíhá v okolí Vodního domu

Povodně - simulační hra

60-90 min 6.-9. třída

Povodně - simulační hra

Povodně provázejí člověka od nepaměti. Většinou přijdou nečekaně, způsobí škody na majetku, v horším případě zraní lidi a zase zmizí. Zamysleme se nad úlohou člověka v průběhu povodní a nad tím, jak dalším povodním nebo alespoň jejich katastrofálnímu průběhu předejít. Pomocí hry žáci zjistí, že ačkoliv výskyt povodní ovlivníme velmi těžko, můžeme vhodným plánováním krajiny zabránit větším škodám.

Délka programu: 60-90 min
Doporučený věk účastníků: 6.-9. třída
Poznámka: interiér Vodního domu

Vodní Riskuj

90 min 7. - 9. třída

Vodní Riskuj

Program představuje vodu jako biotop i jako nezbytnou podmínku života. Žáci pracují s expozicí jako se zdrojem informací, vyhledávají je a zaznamenávají do pracovních listů. Potom změří své síly s ostatními týmy ve znalostním kvízu.

Délka programu: 90 min
Doporučený věk účastníků: 7. – 9. třída
Poznámka: interiér Vodního domu (učebna i expozice)

Cesta vody vodovody

120 min 7. - 9. třída

Cesta vody vodovody

Každý den máme možnost natočit si pitnou vodu z kohoutku. Většina lidí si v běžném životě neuvědomí, jak dlouhou cestu musí vlastně voda urazit, než se dostane do našich skleniček. Pitnou vodu pak můžeme používat na mnoho činností, při kterých bychom se bez ní mohli obejít. Pojďme se společně podívat pod pokličku výroby pitné vody, zapřemýšlejme nad možností úspory vody v domácnosti a poodhalme tajemství čištění odpadních vod.

Délka programu: 120 min (včetně krátké přestávky během programu)
Doporučený věk účastníků: 7. – 9. třída
Poznámka: interiér Vodního domu

Voda v krajině

90 min 6. - 9. třída

Voda v krajině

Výukový program seznámí žáky s tím, jak vypadá krajina s vodou a při nedostatku vody, jak se může měnit, na praktických pokusech si žáci vyzkouší, jak různé povrchy mohou zadržet vodu v krajině, jaké cesty jsou v krajině pro vodu nejlepší a jak člověk svými zásahy do krajiny může ovlivnit zachování malého koloběhu vody.

Délka programu: 90 min
Doporučený věk účastníků: 6. – 9. třída
Poznámka: exteriér Vodního domu

Jak se žije v Podnebíně

120 - 150 min 7. - 9. třída, SŠ

Jak se žije v Podnebíně

Účastníci programu se v simulační hře na chvíli stanou představiteli obce a budou se potýkat s důsledky klimatické změny, které jejich obci postihly. Jak si poradí s povodní nebo tornádem? Přijdou na to, jak těmto katastrofám předcházet nebo alespoň zmírnit jejich následky? Jaké jsou hlubší souvislosti? Jaká opatření můžou udělat, aby zajistili spokojenost obyvatel obce? Podaří se Podnebínu s novým zastupitelstvem obstát v těžké době klimatické krize?

Autorem simulační hry je Středisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, o.p.s.

Délka programu: 120 – 150 min, po dohodě lze upravit
Doporučený věk účastníků: 8. – 9. třída, SŠ

Kuřička hadcová - fenomén Podblanicka

90 min 6. - 7. třída ZŠ

Kuřička hadcová - fenomén Podblanicka

Účastníci programu navštíví hráz vodní nádrže Švihov a zjistí, co je na EVL Želivka tak zajímavého. Formou hry a diskuze se dozví o unikátnosti přírody kolem vodní nádrže a ochraně endemické rostliny kuřičky hadcové. Jak a kde roste, jak moc její populaci ovlivnila stavba vodního díla nebo dálnice D1 a proč je vlastně tak vzácná? Zastavíme se nad tématem ochrany nejen konkrétního druhu, ale také přírodního stanoviště a důležitosti rovnováhy v ekosystému.

Délka programu: 90 min
Doporučený věk účastníků: 6. – 7. třída ZŠ

Tvorba a pilotní realizace tohoto výukového programu byla finančně podpořena grantem z Norských fondů.

Vodní riskuj II.

90 min

Vodní riskuj II.

Program představuje vodu jako biotop i jako nezbytnou podmínku života. Studenti si v rámci programu procvičují porozumění textu a získávání informací. Pracují s expozicí jako se zdrojem informací, vyhledávají je a zaznamenávají do pracovních listů. Potom změří své síly s ostatními týmy ve znalostním kvízu.

Délka programu: 90 min

Tento program je více než vhodné doplit exkurzí na hráz v.n. Švihov. Více informací naleznete zde.

Kdo je za vodou?

90 - 120 minut

Kdo je za vodou?

Studenti se zamýšlejí nad vlastní spotřebou vody. Čeho by se byli schopni vzdát, kdyby měli vody k dispozici málo? Ve skupinách se seznámí s konkrétními případy problémů s vodou ve světě a hledají, jaký k nim máme vztah. Společně třída uvažuje, kdy je vodní krize způsobena fyzickým nedostatkem vody a kdy její nespravedlivou distribucí, jak se dají problémy s vodou řešit a zda k jejich řešení můžeme přispívat i my. Žáci se během programu také seznámí s pojmem virtuální voda a pochopí rozdíl mezi fyzickým a ekonomickým nedostatkem vody.
Autorem programu je NaZemi.

Délka programu: 90 – 120 minut (kratší a delší varianta)

Jak se žije v Podnebíně

120 - 150 min 7. - 9. třída, SŠ

Jak se žije v Podnebíně

Účastníci programu se v simulační hře na chvíli stanou představiteli obce a budou se potýkat s důsledky klimatické změny, které jejich obci postihly. Jak si poradí s povodní nebo tornádem? Přijdou na to, jak těmto katastrofám předcházet nebo alespoň zmírnit jejich následky? Jaké jsou hlubší souvislosti? Jaká opatření můžou udělat, aby zajistili spokojenost obyvatel obce? Podaří se Podnebínu s novým zastupitelstvem obstát v těžké době klimatické krize?

Autorem simulační hry je Středisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, o.p.s.

Délka programu: 120 – 150 min, po dohodě lze upravit
Doporučený věk účastníků: 8. – 9. třída, SŠ

Komentované krmení raků

Komentované krmení raků

Když se dětí zeptáte, co všechno vědí o rakovi, většina z nich odpoví, že chodí pozadu. Je to ale vlastně pravda? To a mnohem víc se dozvíte během interaktivního a komentovaného krmení našich raků.

Čím se živí rak? Kolik má nohou a proč si svléká krunýř? To jsou některé z otázek, na které budeme společně hledat odpovědi. Přičichneme si k račí svačině, důkladně prohlédneme pravou račí svlečku, spočítáme končetiny a zjistíme, jestli rak opravdu chodí pozadu nebo je to celé jinak.

Komentované krmení doporučujeme jako doplnění k prohlídce expozice.

Cena: 25Kč/žák

Z přírody až do kohoutku

ZŠ, SŠ

Z přírody až do kohoutku

Ve Vodním domě si můžete objednat komentovanou prohlídku po hrázi vodního díla Švihov (Želivka) s průvodcem.

Z důvodu bezpečnostních opatření v prostoru hráze se před zahájením exkurze vyplňuje prezenční listina. Eviduje se jméno, příjmení, datum narození a bydliště každého účastníka exkurze. Osobní údaje poskytnuté v rámci exkurze na hráz jsou zpracovávány v souladu s Politikou ochrany osobních údajů Povodí Vltavy, státní podnik. Více informací naleznete zde. Prezenční listinu vám pošleme emailem po objednání konkrétního termínu. Vyplněnou ji pak odevzdáte na recepci Vodního domu před zahájením exkurze.

Program trvá asi 60 minut.

Při prohlídce hráze není dovoleno mít s sebou žádné zavazadlo; veškeré batohy a tašky si účastníci odloží ve Vodním domě do uzamykatelných skříněk.

Upozorňujeme, že účastníci exkurze na hráz nevstupují dovnitř tělesa hráze ani na přístupovou lávku a sdružený objekt.

Cena
Vstupné je 120Kč/osoba; zvýhodněné vstupné pro účastníky ostatních výukových programů je 80 Kč/žák, pedagogický doprovod platí 120Kč/osoba.

Exkurze na hráz neprobíhají v měsících prosinec, leden, únor, kdy není z provozních důvodů vstup na hráz možný.

Chcete se s žáky věnovat tématu vody průřezově po celý příští školní rok? Pak je právě pro vás určen náš nový ročníkový projekt!

Pro učitele jsme připravili kompletní metodiku rozdělenou do 5 témat, která vás a vaše žáky provedou od výroby pitné vody, přes její spotřebu a šetrné  hospodaření až k jejímu čištění v čistírně odpadních vod. Každý žák dostane Deník záchranáře vody a učitelé navíc metodiku k projektu včetně pracovních listů. Po celý školní rok vás budeme projektem provázet a pomáhat vám.

Zúčastněným školám nabízíme exkurzi na hráz vodní nádrže a prohlídku Vodního domu za zvýhodněnou cenu!

Více informací k novým programům, přihlašování do projektu atd. získáte na emailu katerina.zemanova@csop.cz

Přejít nahoru