Exkurze

Exkurze2020-04-27T18:20:21+02:00
exkurze na hráz
exkurze na mosty

EXKURZE NA HRÁZ

Vodárenská nádrž, rozkládající se na pomezí Středočeského kraje a Vysočiny, zásobuje pitnou vodou hlavní město Prahu, středočeskou oblast a části jihočeské a východočeské oblasti České republiky. Oficiálně se toto vodní dílo sice jmenuje Švihov, známější je ale – podle řeky, na níž leží – jako Želivka. Nabízíme vám komentovanou prohlídku po hrázi tohoto vodního díla.

Exkurzi na hráz je nutné objednat emailem nebo telefonicky minimálně

dva dny předem.

telefon: 602665409

email: vodnidum@csop.cz

Minimální velikost skupiny je 10 osob. Pokud je vás méně, budeme se snažit najít další zájemce nebo skupinu, ke které se můžete přidat.

V období prosinec – únor prohlídky hráze neprobíhají.

Pravidla pro účastníky exkurzí

  • Sraz účastníků je vždy v recepci Vodního domu.
  • Každý účastník do prezenčního archu se zapíše své jméno, příjmení, datum narození a bydliště. Osobní údaje poskytnuté v rámci exkurze na hráz jsou zpracovávány v souladu s Politikou ochrany osobních údajů Povodí Vltavy, státní podnikVíce informací naleznete zde.
  • Na hráz není možné vnášet žádná zavazadla, ani příruční – účastníci si je mohou uložit do uzamykatelných skříněk ve Vodním domě.
  • Fotografování je povoleno.
  • Při exkurzi se pohybujeme jen po silnici na koruně hráze – nevstupujeme dovnitř tělesa hráze ani na přístupovou lávku a sdružený objekt.

Délka exkurze je cca 60 minut.

Jste-li organizovaný zájezd, prezenční listinu vám pošleme emailem. Předem vyplněnou ji odevzdáte na recepci Vodního domu před zahájením exkurze.

Jednotná cena komentované prohlídky hráze je 80 Kč za 1 osobu.

EXKURZE NA MOSTY

Pravidla pro účastníky exkurzí:
– do prezenčního archu se zapisuje jméno, příjmení, datum narození a bydliště každého účastníka exkurze; Osobní údaje poskytnuté v rámci exkurze na hráz jsou zpracovávány v souladu s politikou ochrany osobních údajů ČSOP Vlašim a s.p. Povodí Vltavy.
 doprava na exkurzi je zajištěna hromadně, návštěvníci zanechají svá vozidla na parkovišti Vodního domu
– fotografování je povoleno
– účast na exkurzi je na vlastní nebezpečí, část exkurze vede zhoršeným terénem – nedoporučujeme pro osoby se sníženou pohyblivostí, doporučujeme především vhodnou turistickou obuv
– zákaz vnášení chemikálií a dalších nebezpečných látek do zóny souvislé ochrany vodního zdroje
– exkurze je vedena průvodcem, koná se za každého počasí, trvá přibližně 3 hodiny, pěší část je dlouhá cca 3 km

Jednotná cena vstupného je 200 Kč za 1 osobu.