Netopýři obsadili Vodní dům

Ve čtvrtek 12. 8. 2021 se ve Vodním domě uskutečnil již šestý ročník oblíbené akce s názvem Setkání s netopýry. Více než čtyři stovky návštěvníků poznaly život těchto tajemných nočních savců důkladně a zblízka. Nejen, že byla možnost si netopýry prohlédnout a dokonce pohladit, ale zájemci navštívili také jejich zimoviště uvnitř hráze vodní nádrže Švihov, které je přístupné pouze jednou za rok.

„Celodenní akce pořádaná ČSOP Vlašim se jmenovala Setkání s netopýry. První část dne nabídla čtyři odborné exkurze do revizní štoly v hrázi vodní nádrže Švihov. Ta je jedním z nejdůležitějších míst na hrázi, proto je veřejnosti nepřístupná a přísně střežená. Je to také místo, které v zimních měsících využívá mnoho druhů netopýrů jako své zimoviště“, uvedla Kateřina Zemanová, ředitelka Vodního domu. Čtyř exkurzí zúčastnilo 105 předem přihlášených a zaregistrovaných osob.

Živí netopýři pak byli k vidění ve Vodním domě, kde odpoledne probíhala druhá část akce. Děti mohly shlédnout loutkový film Hurvínek a netopýři a ve výtvarné dílničce si vyrobit vlastního netopýrka jednou z vybraných technik. Odpoledne se konala přednáška paní ing. Dagmar Zieglerové, předsedkyně spolku ČSOP Nyctalus. Zúčastnilo se jí téměř 40 posluchačů.  V závěru přednášky proběhlo i komentované krmení netopýrů a některé odvážné děti si netopýrky také pohladily.

Děkujeme našim partnerům, kteří se na konání akce podíleli. Povodí Vltavy umožnilo exkurze do nitra hráze a Středočeský kraj akci podpořil finančně. Zároveň zveme všechny naše příznivce na další z připravovaných exkurzí, které budou tentokrát na opuštěné dálniční mosty. „Mosty leží v prvním ochranném pásmu vodního zdroje, proto jsou stejně jako hráz vodní nádrže Švihov veřejnosti nepřístupné. Díky partnerské smlouvě s Povodím Vltavy a Středočeským krajem můžeme uspořádat několik komentovaných prohlídek a tuto technickou památku veřejnosti blíže představit,“ uvedla dále Kateřina Zemanová. Exkurze proběhnou v září a říjnu, termíny a rezervační formulář najdou zájemci ZDE.

2021-08-24T10:21:41+02:00
Přejít nahoru