Oslavte s námi Týden turistických informačních center

Letos na podzim se celorepubliková akce pořádaná A.T.I.C. ČR a jejími turistickými informačními centry bude konat počtvrté. První ročník proběhl v roce 2019 a s roční pauzou i nadále pokračuje. Běžně se do tzv. TÝDNE TIC zapojuje kolem 200 infocenter.

Vodní dům je certifikovaným turistickým infocentrem od roku 2022. Turisté se zde mimo jiné dozví různorodé informace související s cestovním ruchem v Kraji Blanických rytířů. Návštěvníci Vodního domu se ve středu 25. 10. od 14:00 můžou těšit na komentované krmení raků a ve čtvrtek 26. 10. od 14:00 proběhne jedna z posledních letošních exkurzí na hráz naší největší vodárenské nádrže.

Oslava Týdne turistických infocenter se koná při Světovém dni rozvoje informací, který vyhlásilo OSN v roce 1972 a připadá na 24. října. Asociace turistických informačních center ČR se rozhodla s tímto významným dnem podpořit propagaci svých členů a oznámila v týdnu od 23. do 29. října 2023 oslavy, které mají připomenout důležitost získávání a šíření informací. Jednotlivé programy pro veřejnost a podobu oslav zajišťují zapojená turistická informační centra.

Cílem akce je nejen ozvláštnění návštěvy infocentra, ale má zejména zdůraznit důležitost fungování TIC i v dnešní digitální době, ukázat různorodou práci zaměstnanců a zviditelnit sjednocení infocenter napříč republikou, a to i skrze ochrannou známku – bílé íčko v zeleném poli.

Letos na podzim se celorepubliková akce pořádaná A.T.I.C. ČR a jejími turistickými informačními centry bude konat počtvrté. První ročník proběhl v roce 2019 a s roční pauzou i nadále pokračuje. Běžně se do tzv. TÝDNE TIC zapojuje kolem 200 infocenter.

V příštím roce bude A.T.I.C. ČR s pátým ročníkem Týdne TIC oslavovat také 30 let od svého vzniku. Zveme všechny k návštěvě turistických informačních center.

2023-10-30T08:07:05+01:00
Přejít nahoru