Šidélko Lindenovo žije i u Švihova

Velmi zajímavý objev se podařil RNDr. Martinovi Černému, Ph. D. u expozičního jezírka u Vodního domu. V rámci akce Pojďte s námi za vážkami zde během průzkumu objevil několik jedinců šidélka Lindenova.

Letošní rok byl Českým svazem ochránců přírody vyhlášen jako Rok vážek. V rámci této kampaně se koná mnoho akcí pro veřejnost a jednou z nich byla i akce Pojďte s námi za vážkami, která proběhla 26. června ve Vodním domě. Průvodcem byl odonatolog Martin Černý, který provázel návštěvníky i k expozičnímu jezírku, které je součástí areálu Vodního domu.

Akce byla realizována v rámci programu Českého svazu ochránců přírody “Ochrana biodiverzity”, který podporují:

V rámci akce bylo pozorováno mnoho druhů vážek – šídlo královské, vážka ploská, šídlo tmavé, vážka jarní, vážka černořitná, šidélko kroužkované či šidélko rudoočko. Jeden druh zde však Martin Černý nečekal. Jedná se o šidélka Lindenovo. To se v České republice vyskytuje pouze velmi omezeně v západní části Čech, především pak kolem řeky Berounky. Je to druh v Červeném seznamu ČR zapsaný jako téměř ohrožený a velmi pravděpodobně byl u nás dlouho přehlížený.

Tento objev tedy velice zajímavý a u Vodního domu budeme druhy vážek dál monitorovat. Bližší informace o šidélku Lindenovu naleznete v Atlasu vážek.

2021-10-19T16:29:42+02:00
Přejít nahoru