11
Vodní prvky v atriu jsou do jara 2019 zazimované (bez vody).