Pozvánka na seminář k dotacím Státního fondu ŽP

Ve spolupráci se Stáním fondem životního prostředí ČR si Vás dovolujeme pozvat ve středu 13. listopadu na seminář „Dotace na vodovody, kanalizace, ČOV a řešení následků sucha“. Seminář je určen zástupcům měst a obcí i zpracovatelům projektů a projektových žádostí o dotace z programů administrovaných Státním fondem živostního prostředí.

Představíme Vám možnosti finanční podpory určené ke zmírnění negativních dopadů sucha, řešení nedostatku pitné vody, zlepšení kvality vody i komunitní zeleně a k efektivnímu hospodaření s dešťovou vodou v obcích. V příspěvcích se zaměříme zejména na nejvýznamnější dotační tituly rezortu Ministerstva životního prostředí – Národní program Životní prostředí (NPŽP) a Operační program Životní prostředí (OPŽP). Chybět nebudou ani informace k Programu Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu financovanému z Norských fondů.
Více informací a kontakty na přihlašování najdete v pozvánce.

Kateřina Zemanová

2020-03-16T10:48:01+01:00
Přejít nahoru