Za historií i přírodou okolí Želivky

Exkurze na nepřístupná místa evropsky významné lokality (EVL) Želivka a k lokalitám kuřičky hadcové se setkala s velkým zájmem.

ČSOP Vlašim představil zájemcům historické a přírodní krásy Evropsky významné lokality Želivka v národním geoparku Kraj blanických rytířů. Zájemci zaplnili celou kapacitu autobusu. Exkurze začala v sobotu 23.11. návštěvou expozice Vodního domu, odkud se účastníci vydali autobusem k zatopeným mostům přes Sedlickou zátoku a potok Medulán.

Druhou zastávkou byla Národní přírodní rezervace Hadce u Želivky poblíž Bernartic. Tady si účastníci vyslechli výklad o ochraně přírody v EVL Želivka, o místním unikátu – kuřičce hadcové a o projektu LIFE for Minuartia. Prohlédli si také lokalitu s výsadbami kuřičky, kde se i přes pokročilou roční dobu podařilo nalézt i kvetoucí jedince.

Ondřej Pašek

2020-03-16T10:41:13+01:00
Přejít nahoru