Vodní dům nabízí školám nové vodohospodářské programy

Kde jinde než ve Vodním domě by se žáci měli sozvědět víc o významu vody pro krajinu a člověka či o šetrném zacházení s vodou? Jako odezva na aktuální problémy se suchem vznikala od března letošního roku rozšířená nabídka výukových programů. Ty pracují stématy, která v současnosti hýbou společností.

Díky finanční podpoře Ministerstva zemědělství  lektoři Vodního domu vytvořili výukové programy, které se věnují důležitosti vody pro krajinu a člověka, seznamují žáky s vodárenským cyklem a s největším zdrojem pitné vody u nás – s vodní nádrží Švihov. V rámci projektu vznikly tři metodiky programů včetně pracovních listů a každý z výukových programů byl otestován v praxi včetně evaluace. „Ta zahrnuje složitý proces rozhovorů s účastníky, dotazníková šetření či hodnocení a výsledkem je zpětná vazba pro autory programů, která je pomůže posunout na lepší úroveň,“ popsala proces tvorby lektorka návštěvnického střediska Vodní dům, Veronika Dušková.

Jako první spatřil světlo světa program s názvem Cesta vody vodovody, kterým prošlo celkem 88 žáků. Následoval program Vodní Riskuj s 97 účastníky. Vodní trio dovršil program Cesta vody krajinou s 61 studenty. Součástí celého projektu byla podpora vodohospodářských exkurzí na hráz vodní nádrže Švihov. V roce 2019 se exkurzí uskutečnilo více než 150 a celkově si toto veřejnosti běžně nepřístupné místo prohlédlo 4 240 osob. Účastníci se seznámili nejen s technickými parametry vodního díla, ale také se způsoby hospodaření v okolí zdrojů pitné vody a možnostmi ochrany těchto zdrojů před znečištěním.

Nabídka výukových programů je zveřejněna na webových stránkách www.vodni-dum.cz, exkurze na hráz vodní nádrže Švihov probíhají od března do listopadu a je nutné se na ně předem objednat.

Doplňující informace:

Vodní dům je návštěvnické středisko evropsky významné lokality Želivka. Prostřednictvím unikátní expozice seznamuje návštěvníky s místními chráněnými druhy živočichů a rostlin a informuje o vodní nádrži Švihov. Najdete zde interaktivní prvky, vodní hrátky v atriu a naučnou stezku, která interpretuje různé projevy vody v krajině. Roční návštěvnost v roce 2019 přesáhla 27 000 osob, školních výukových programů proběhlo celkem 174 a zúčastnilo se jich 3 614 žáků.

Veronika Dušková

Kontakt: Veronika.duskova@csop.cz, 602 665 409

2020-03-16T10:49:32+01:00
Přejít nahoru