Sezóna školních výletů začala

V dubnu začala sezóna školních výletů. Školy nejen z Prahy a Středočeského kraje jezdí do Vodního domu nejen za mokrou zábavou, ale především za poznáním.

Výukové programy jsou nedílnou součástí osvětové činnosti ve Vodním domě. Školám nabízíme různá témata – od programů zaměřených na vlastnosti vody, pokusy s vodou, možnosti úspor vody ve školách i domácnostech přes programy o vodních živočiších, jejich potravních vztazích až k programům zaměřeným na změny klimatu a adaptace na ně.

Naše výukové programy jsou přizpůsobené věku dětí, máme širokou nabídku pro všechny stupně škol a témata programů přizpůsobujeme školním vzdělávacím programům. Výukové programy můžou také školy hradit z tzv. Šablon.

Výukové programy probíhají jak uvnitř Vodního domu, tak také ve venkovním areálu, kde se žáci učí v přímém kontaktu s přírodou.

Od května je také opětovně možné využít komentované prohlídky hráze vodní nádrže Švihov, která vhodně doplňuje návštěvu Vodního domu.

2022-04-28T15:09:03+02:00
Přejít nahoru