Druhý ze seminářů o vodě proběhl v Podblanickém ekocentru

V pátek 18. listopadu se v Podblanickém ekocentru konal seminář pro pedagogy a lektory environmentální výchovy. Stejně jako nedávná konference byl věnovaný především vodě, její ochraně a také praktickým ukázkám a tipům do výuky, jak o tématu učit ve školách.

Seminář se konal v rámci projektu Čistá voda není náhoda. Ten realizuje Český svaz ochránců přírody a Pražské vodovody a kanalizace a. s. s podporou grantu z Norských fondů ve výši 1 296 450Kč. Cílem tohoto osvětového projektu je seznámit veřejnost s problematikou znečišťování povrchových vod mikropolutanty – látkami, které jsou ve vodě obsaženy ve velmi malých koncentracích, proto jsou velmi obtížně zjistitelné, ale přesto s sebou nesou mnoho rizik a také se z vody velmi obtížně odstraňují. Součástí projektu je příprava naučných rozhlasových pořadů, organizace workshopů s exkurzemi, seminářů pro učitele, publikace odborných článků o tématu, tvorba nového exponátu do návštěvnického střediska Vodní dům nebo tvorba naučného filmu.

2023-04-27T11:40:53+02:00
Přejít nahoru