Voda byla hlavním tématem XXII. Středočeské konference pro učitele

Ve čtvrtek 10. listopadu se v Podblanickém ekocentru konal již 22. ročník Středočeské konference k environmentální výchově pro pedagogy. Kromě představení krajských středisek environmentální výchovy a dalších spolupracujících organizací byla za účasti představitelů Středočeského kraje a Ministerstva pro životní prostředí slavnostně pokřtěna nová kniha Václava Cílka, Lubomíra Hanela, Václava Zemka a kolektivu autorů „O památné hoře Blaníku a jejím kraji“.

Tisková zpráva, ze dne 14. 11. 2022

Letošní ročník konference měl podtitul „Čistá voda není náhoda“, stejně jako projekt Českého svazu ochránců přírody Vlašim, který je podpořen grantem z „Norských fondů – společně pro zelenou Evropu“. Ten počítá v aktivitách i se zapojením škol a pedagogů. Tématem proběhlé konference tedy byla voda, voda a člověk, voda a příroda nebo klimatická změna a voda.

Konferenci zahájila paní radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Středočeského kraje, Mgr. Jana Skopalíková, která tímto poskytla i záštitu nad celou konferencí. Úvodní blok konference byl vyhrazen novinkám z oblasti EVVO. Mgr. Jitka Burianová z Ministerstva životního prostředí seznámila účastníky s možnostmi financování nejen školních projektů. Klub vodních strážců a další osvětové aktivity především pro děti představila Jana Mendlová z Pražských vodovodů a kanalizací, a. s., Kateřina Zemanová z Vodního domu seznámila posluchače s projektem Čistá voda není náhoda, krajská střediska EVVO Huslík a Ochrana fauny Hrachov prezentovala nabídku svých vzdělávacích aktivit, Muzeum Říčany zaujalo svou prezentací, jak zajímavě učit o krajině, severní Čechy zastupovala Lucie Obstová ze Vzdělávacího a kulturního centra Broumov a Alena Roková představila Českou koalici pro ochranu biodiverzity.

V rámci konference proběhl po krátké přestávce slavnostní křest nové knihy klimatologa Václava Cílka a kolektivu autorů. „Jde již o devátý díl volné edice o krásách Středočeského kraje, kde se snaží popularizovat místa Středočeského kraje a jeho krásy veřejnosti,“ uvedla radní Středočeského kraje, Jana Skopalíková.

Druhá část konference obsahovala programové bloky, které přinesly pedagogům nejen cenný zdroj informací, ale především inspiraci do vlastní výuky. Jana Švandová z Muzea Říčany předala učitelům tipy na aktivity (pokusy, rolovou hru aj.), které mohou realizovat s žáky na téma vody v krajině. Eva Molčanová s Michaelou Machalovou z Vodního domu představily jednoduché pokusy, které zvládnou i mladší žáci, zaměřily se na znečišťování vody nejen mikropolutanty, poradily, jak s mladšími žáky na badatelskou výuku a na závěr si účastníci jako dárek vyrobili domácí koupelovou sůl. Jana Mendlová z Pražských vodovodů a kanalizací poradila učitelům, jak na vodárenský cyklus, co všechno patří a nepatří do kanalizace, nebo jak funguje čistírna odpadních vod. Adéla Hemelíková z České koalice pro ochranu biodiverzity nás přenesla pomocí moderních technologií k oceánu a představila mobilní aplikaci Seek od iNaturalist, díky které si mohou nejen žáci vyzkoušet práci výzkumníků a zoologů v terénu. Na vodní znečištění se zaměřila Alena Kohoutová z organizace ADRA. Prakticky představila soubor výukových lekcí, které se věnují mezinárodním cílům udržitelného rozvoje a kterými můžou učitelé naplnit řadu vzdělávacích cílů školního vzdělávacího programu. Jakub Med a jeho H2Ospodař! provedl účastníky interaktivním workshopem, který byl zaměřený na výrobu pitné vody, její spotřebu i následnou cestu zpět do přírody.

„Jsme rádi, že se konference zúčastnili pedagogové nejen z Vlašimska, ale i ze širšího okolí. Vnímáme, že je potřeba propojovat nejen krajská střediska ekologické výchovy, ale především právě pedagogy, kteří tak mají větší možnost přinášet do výuky nové prvky, inovativní vzdělávací metody i aktuální témata jako jsou klimatické změny, znečišťování vody, změna vodního režimu v krajině a další“, uvedl Tomáš Potfaj, vedoucí Podblanického ekocentra ve Vlašimi.

Kontakty:

Mgr. Tomáš Potfaj, 731 662 549, tomas.potfaj@csop.cz

Mgr. Kateřina Zemanová, DiS., 603 144 743, katerina.zemanova@csop.cz

Doplňující informace:

Podblanické ekocentrum ČSOP pořádá každoročně Středočeskou konferenci k environmentální výchově pro pedagogy  všech typů škol. Konference je zaměřena na otázky environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na školách a školských zařízeních ve Středočeském kraji. Tato konference byla podpořena grantem z Norských fondů a proběhla pod záštitou Středočeského kraje. Partnerem konference je Ministerstvo Životního prostředí a síť středisek ekologické výchovy Pavučina.

2022-11-14T19:23:24+01:00
Přejít nahoru