Připomenuli jsme si výročí od rozhodnutí o stavbě přehrady Švihov

Před 56 lety bylo rozhodnuto o stavbě největší vodárenské nádrže ve střední Evropě. Toto výročí si připomněli ve Vodním domě, kde se konala tématická přednáška a odpolední program doplnilo mobilní planetárium s programem pro děti.

Sobotní program začal v 10.hodin komentovanou prohlídkou vodní nádrže Švihov, které se zúčastnilo 23 návštěvníků. Prohlédli se korunu hráze a sdružený odběrný objekt, dozvěděli se o historii zatopených obcí a získali také informace o evropsky významné lokalitě Želivka a třech prioritních druzích – bolenovi dravém, netopýru černém a kuřičce hadcové.

Na přednášku o historii stavby přehrady přijal pozvání Ing. Jan Plechatý, který na stavbě pracoval od roku 1969 ve funkci technického dozoru a vedoucího Technické dozorčí správy v Nesměřicích a poté v pozici vedoucího útvaru stavby VD. Velmi poutavě vyprávěl o celé stavbě, promítal dobové fotografie a neúnavně odpovídal na zvídavé dotazy posluchačů.

Odpolední program pak doplnilo mobilní planetárium, ve kterém měli návštěvníci možnost shlédnout filmy o vodě a klimatických změnách. Během promítání se leželo na plachtě s karimatkami, takže především pro děti to byl zážitek a diváci odcházeli spokojeni a poučeni. Akci finančně podpořil Středočeský kraj.

Celá akce začíná ve 13:00 hodin komentovaným krmením raků a následně pokračuje přírodovědným bádáním. Na Den otců není třeba se hlásit předem. Více informací zájemci naleznou na adrese www.vodnidum.cz nebo na emailu vodnidum@csop.cz.

Mgr. Veronika Bergerová

Kontakt: veronika.bergerova@csop.cz, 602 665 409

2019-09-23T10:20:51+02:00
Přejít nahoru