Jednání Rady Vodního domu proběhlo již po čtvrté

V pátek 25. března proběhlo čtvrté setkání Rady Vodního domu. U jednoho stolu se sešli zástupci partnerů a odborníků, aby se seznámili s činností návštěvnického střediska v uplynulém roce a jednali o aktivitách a činnostech v roce nadcházejícím.

Rada Vodního domu je poradní orgán složený ze zástupců partnerů a expertů. Byla založena s cílem zajistit lepší vzájemnou informovanost o provozu Vodního domu, umožňující hodnocení jeho činnosti, diskusi nad jeho dalším směřováním a rozvojem a s cílem zlepšení přenosu aktuálních poznatků z oboru.

Na setkání Rady 25. 3. 2022 její předseda RNDr. Petr Kubala z Povodí Vltavy, s. p. poděkoval za dosavadní spolupráci a zajištění fungování Vodního domu, obzvláště v předchozích dvou letech poznamenaných protiepidemickými restrikcemi. Členové rady byli seznámeni s činností a hospodařením Vodního domu v předchozím roce a také s plány a aktivitami v roce letošním. Ty směřují především k ještě větší ekologizaci provozu.

Vodní dům existuje díky spolupráci provozovatele, Českého svazu ochránců přírody Vlašim a partnerů, kteří jej podporují finančně i odborně. Hlavními partnery jsou Veolia Česká republika, a. s., Pražské vodovody a kanalizace, a. s., Povodí Vltavy, s. p., Úpravna vody Želivka, a. s. a Středočeský kraj.

Radě Vodního domu předsedá RNDr. Petr Kubala, generální ředitel státního podniku Povodí Vltavy, dalšími členy pak jsou RNDr. Marcela Dvořáková za akciovou společnost Veolia Česká republika, Mgr. Mark Rieder, předseda představenstva Úpravny vody Želivka a ředitel ČHMÚ, Ing. Josef Parkán, generální ředitel akciové společnosti Želivská provozní, prof. RNDr. Bedřich Moldan za Český svaz ochránců přírody a dva zástupci partnerských samospráv – Mgr. Luděk Jeništa, starosta města Vlašim a Mgr. Martin Hujer, starosta města Zruč nad Sázavou.

2022-03-29T15:08:08+02:00
Přejít nahoru