Zahrádecká pouť se blíž

5. 6. 2019

V sobotu 15.6. se uskuteční další ročník tradiční Zahrádecké pouti. Letos si při této příležitosti připomeneme 800. výročí první písemné zmínky o Zahrádce.

První dochovaný zápis o dnes již neexistujícím městysu Zahrádka, který musel ustoupit napouštění přehradní nádrže Švihov na řece Želivce, se váže k roku 1219, kdy Zahrádku věnoval král Přemysl Otakar I. Vyšehradské kapitule jako náhradu za drahocenný ornát, který jí odňal.

Program v kostele sv. Víta, který je poslední připomínkou vysídleného městečka, a v jeho okolí připravuje Spolek Přátelé Zahrádky ve spolupráci s obcí Horní Paseka, Národním památkovým ústavem a Nezávislým podmelechovským spolkem na sobotu 15.6 od 13 do 17 hodin.

Od 13 hodin  bude sloužit slavnostní mši svatou pan biskup Václav Malý, následovat bude pásmo příběhů z historie Zahrádky Miloše Doležala a Nezávislého podšafranického divadla „Až mě spatříš, zaplač“, vystoupení kapely PokusBand z Humpolce a komentovaná prohlídka kostela a okolí.

V kostele bude připravena výstava dokumentů z historie Zahrádky, na bývalém náměstí si bude možno prohlédnout fotomaketu Zahrádky. K dispozici bude rovněž dětský kolotoč, občerstvení a upomínkové předměty.

Srdečně zveme, těšíme se na setkání a děkujeme za další šíření této pozvánky!

S pozdravem

Jan Čihák

Spolek Přátelé Zahrádky

2019-06-05T12:11:16+02:00
Přejít nahoru