Den na Želivce s kuřičkou hadcovou se vydařil

V nedělních dopoledních hodinách se konala miniexpedice po části chráněného území Hadce u Želivky. Vyrazilo na ni 7 účastníků, které doprovázel botanik Martin Klaudys z CHKO Blaník.

Účastníci se seznámili s historií i současností Národní přírodní památky Hadce u Želivky, prozkoumali propustky historické trasy dálnice. I v přírodě už toho bylo hodně k vidění. V lese hojně kvetl penízek horský i mochna Crantzova.
Pod dřevem, které zbylo po těžbě, se dali najít pavouci, sekáči, různí brouci i svinule, což je mnohonožka, která se při obraně stočí do pevné kuličky. Pěkně tak byl vidět význam ponechávání kusů dřeva v lese po těžbě, které slouží živočichům jako úkryt.

2024-04-08T09:32:46+02:00
Přejít nahoru