Muzejní noc ovládli nezvaní hosté

V sobotu večer ve Vodním domě proběhla tradiční muzejní noc s netradiční tématikou. Návštěvníci si vyzkoušeli novou venkovní interaktivní hru, shlédli komentované krmení raků ve hmatovém akváriu a vyslechli si přednášku o problematice invazních a invazivních druhů živočichů.

V sobotu 20. května se areál Vodního domu otevřel pro návštěvníky v nevšedních hodinách. Od 18 do 22 hodin navštívilo akci na 40 návštěvníků. Ti si v průběhu celého večera mohli vyzkoušet novou interaktivní hru „Nezvaní hosté“. Ta se zaměřuje na problematiku invazních druhů živočichů České republice. Hra je k dispozici ve venkovním areálu Vodního domu po dobu jednoho měsíce. Trasa vede kolem Vodního domu a na konci čeká na luštitele drobná odměna. Hru zvládnou děti od deseti let, mladší s dopomocí rodičů. Na recepci Vodního domu si vyzvedněte hrací kartu a ponořte se do světa zajímavostí ze světa nevítaných hostů

V průběhu večera také proběhla dvě komentovaná krmení raků. Kromě informací k jednotlivým druhům, které se vyskytují na našem území, si každý z účastníků vyzkoušel nakrmit raky ve hmatovém akváriu. V 19 hodin následovala přednáška. „Blíže jsme se zaměřili na problematiku invazních druhů, hlavně na konkrétní druhy, které dělají na našem území největší neplechu. Zároveň jsme si řekli, jak postupovat v případě, že některý z těchto druhů lidé potkají ve volné přírodě,“ říká k akci lektorka výukových programů Michaela Machalová.

Další akce jsou plánované na letní měsíce, kdy budou probíhat exkurze na hráz vodní nádrže Švihov. Termíny plánovaných exkurzí budou zveřejněny na webu Vodního domu.

Bc. Michaela Machalová

Kontakt: michaela.machalova@csop.cz; 602 665 409

2023-05-25T14:55:38+02:00
Přejít nahoru