Přes 200 žáků se seznámilo s Naturou 2000 a přírodou

10.1.2019

Natura 2000, ptačí oblasti, evropsky významná lokalita Želivka a ochrana přírody v České republice – to jsou témata dvou nových výukových programů, které v roce 2018 nabídnul Vodní dům základním školám díky evropskému projektu Life – Život pro kuřičku.

Pro mladší děti z prvního stupně základních škol je určen program EVL Želivka – seznamte se. Zaměřuje se především na ohrožené druhy živočichů a rostlin v evropsky významné lokalitě Želivka, na možnosti jejich ochrany a také roli veřejnosti v záchranně endemické kuřičky hadcové. Tohoto programu se v roce 2018 zúčastnilo v šesti realizacích 156 žáků.

Výukový program Natura 2000 a ochrana přírody je určen žákům druhého stupně základních škol. Věnuje se především ochraně přírody v České republice v souvislosti s evropskými předpisy a soustavou chráněných území Natura 2000. Součástí tohoto programu je atraktivní komentované krmení hendikepovaného netopýra. Tohoto programu se zatím zúčastilo ve třech realizacích 69 žáků.

Z každého programu si nejaktivnější žáci odvezli památku v podobě krásných triček s kuřičkou hadcovou.

Výukové programy byly vytvořen v rámci projektu LIFE for Minuartia – Život pro kuřičku (LIFE15NAT/CZ/000818), který je realizován s finančním příspěvkem Evropské unie, programem Life a s finančním příspěvkem Ministerstva životního prostředí ČR

2019-01-10T08:06:46+01:00
Přejít nahoru