Úpadnice je šikmá chodba, propojující štolu a povrch země. Sloužila k odvážení materiálu při ražbě a nyní pro přístup do štolového přivaděče pro kontrolu a případné opravy. Na fotografii je vidět úpadnice a krček do štoly v Křešicích.

Usazeniny minerálních látek (tzv. inkrustace) na stěnách štolového přivaděče v Křešicích.

Montáž georadaru do štolového přivaděče.

Vstup do štolového přivaděče v jeho koncovém bodě – ve Vestci u Prahy.