Úpravna vody Želivka

Úpravna vody Želivka, a.s. je vodárenská společnost, která se významně podílí na správě a provozování středočeské vodárenské soustavy.
 



Akcionářem Úpravny vody Želivka je 64 obcí, které tato společnost zásobuje pitnou vodou. Majoritní 90% podíl v ní má Hlavní město Praha. Úpravna vody Želivka je majitelkou vodárenské infrastruktury, zatímco výrobu, distribuci a prodej vody má na starosti k tomuto účelu založená dceřiná společnost Želivská provozní.

Pitná voda, vyrobená v úpravně vody Želivka, zásobuje více než půl milionu domácností v České republice.

Vážíme si toho, že se společnost Úpravna vody Želivka stala v roce 2015 partnerem projektu VODNÍ DŮM.