Tření bolenů na jezeře Rybničko

Lovící boleni na řece Sávě v Chorvatsku