Zahajujeme výstavbu Vodního domu

Expozice bude koncipována tak, aby návštěvníky učila prostřednictvím neobvyklých zážitků a zajímavých pozorování, její součástí bude několik akvárií, z výstavní síně povede průhled rovnou do expoziční nádrže, kterým budou návštěvníci moci pozorovat vodní rostliny a ryby, jakoby se skutečně dívali na dno Želivky. Důležitou roli budou v rámci expozice hrát zvuky, názorné pomůcky, které budou návštěvníci sami ovládat, v atriu Vodního domu budou pomůcky pro hrátky s vodou, které dětem i dospělým umožní prozkoumat si její fyzikální vlastnosti.

Jednou stránkou expozice bude voda jako životní prostředí malých vodních organismů, které pouhým okem nevidíme, vodních zvířat a rostlin. Další část se bude týkat koloběhu vody v přírodě a vody jako nezbytné podmínky života, prezentována bude i historie vodní nádrže Želivka, která poskytuje pitnou vodu Praze i desítkám dalších měst a obcí.

Prohlídka bude pokračovat i v exteriéru – vlastní budovu návštěvnického centra bude obklopovat asi hektarový venkovní areál s expoziční nádrží, mokřadem či skalkou z typické místní horniny hadce. Tímto areálem bude návštěvníky provázet naučná stezka.

Vodní dům bude upoutávat pozornost již zvenčí svým výjimečným architektonickým pojetím. Jeho výsledná podoba vzešla z architektonické soutěže, vyhlášené Českým svazem ochránců přírody. Autorem návrhu, který byl vybrán pro realizaci, je architektonický ateliér AND a tento návrh získal v 9. ročníku soutěže „Český energetický a ekologický projekt roku 2010“ cenu České komory autorizovaných inženýrů a techniků.  Jedná se o minimalistickou budovu s obkladem z místních přírodních materiálů, částečně zapuštěnou do terénu a nenarušující tedy okolní volnou krajinu. Její provoz bude nízkoenergetický.

Své služby chce Vodní dům poskytovat všem typům návštěvníků – od individuálních turistů, přes děti ze škol a školek, kterým bude nabízet výukové programy, po firmy, které si mohou prostory pronajmout pro své akce.

Investorem a budoucím provozovatelem návštěvnického střediska Vodní dům je Český svaz ochránců přírody Vlašim, který začal na projektu návštěvnického střediska pracovat již v roce 2008. Výběrová řízení na dodavatele stavby a expozice jsou ukončena, stavět by se mělo začít v polovině roku a Vodní dům by měl být otevřen veřejnosti v roce 2015.

Celkové náklady činí přibližně 60 milionů Kč. Projekt je z převážné části financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj – Operačního programu Životní prostředí, partnery projektu jsou VEOLIA VODA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. a Povodí Vltavy, státní podnik.

2014-05-26T12:20:00+02:0026. 05. 2014|
Přejít nahoru