Rada VD

Český svaz ochránců přírody Vlašim založil Radu složenou ze zástupců partnerů a expertů s cílem zajistit lepší vzájemnou informovanost o provozu Vodního domu, umožňující hodnocení jeho činnosti, diskusi nad jeho dalším směřováním a rozvojem a s cílem zlepšení přenosu aktuálních poznatků z oboru.

Členy Rady jsou zástupci partnerů návštěvnického střediska Vodní dům:

RNDr. Marcela Dvořáková, Veolia Česká republika, a.s.

RNDr. Petr Kubala, Povodí Vltavy, státní podnik

Mgr. Mark Rieder, Úpravna vody Želivka

Ing. Josef Parkán, Želivská provozní a.s.

Mgr. Luděk Jeništa, město Vlašim

Mgr. Martin Hujer, město Zruč nad Sázavou

prof. RNDr. Bedřich Moldan, Český svaz ochránců přírody

Statut Rady VD
Statut Rady VD