Jak nám můžete pomoci

Výstavba Vodního domu byla možná díky Evropskému fondu pro regionální rozvoj, financování jeho provozu ovšem už bude muset zajistit Český svaz ochránců přírody Vlašim. Jsme moc rádi, pokud nám s tímto nelehkým úkolem chcete pomoci.

V současné chvíli nám nejvíce pomůžete, když se k nám přijdete podívat a doporučíte návštěvu i svým kamarádům. Podpoříte nás také zakoupením propagačních předmětů v našem obchůdku ve Vodním domě. 

Navštivte také naši stránku na facebooku, kde zveřejňujeme aktuality o dění ve Vodním domě.

Podpořit nás můžete také finančně, odesláním peněžního daru na náš účet 322147339/0800, jako variabilní symbol uveďte číslo 312 a zkratku data odeslání ve tvaru rok/měsíc/den (VS: 312RRMMDD). Nezapomeňte prosím uvést své jméno a adresu. Odešlete-li nám finanční dar, kontaktujte prosím ekonomku ČSOP Vlašim paní Hanu Krejčířovou (hanka.krejcirova@csop.cz) pro vystavení darovací smlouvy.

Za Vaši podporu Vám předem moc děkujeme!