NOVINKY

Pro školní rok 2018/2019 jsme pro školy připravili novinku - výukový program v anglickém jazyce.

Jedná se o výukový program Voda známá, neznámá, který zahrnuje prohlídku expozice Vodního domu, práci s pracovními listy v angličtině a následný kvíz. Celý výukový program probíhá v anglickém jazyce.

Tento výukový program je vhodný pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ, případně pro studenty středních škol.

Dále pokračuje nabídka následujících programů:

EVL Želivka - seznamte se

Vodárenská nádrž Švihov není jen zdrojem pitné vody pro více jak 1,5 milionu lidí, ale také lokalitou světového významu. Proto zde byla vyhlášena Evropsky významná lokalita Želivka. Lokalita zahrnuje vodní plochu samotné přehradní nádrže Želivka - Švihov, hráz přehrady a část strmých skalnatých svahů, přiléhajících k vodní hladině. V rámci programu se žáci seznámí s různými způsoby ochrany přírody, poznají zdejší chráněné druhy a dozví se, jak oni sami mohou přispět k jejich ochraně.

Délka programu: 60 min (včetně krátké přestávky během programu)
Doporučený věk účastníků: 3. - 5. třída
Poznámka: s sebou doporučujeme pohodlné oblečení s ohledem na aktuální předpověď počasí - výukový program probíhá v okolí Vodního domu

 

Natura 2000 a ochrana přírody

Vodárenská nádrž Švihov není jen zdrojem pitné vody pro více jak 1,5 milionu lidí, ale také lokalitou světového významu. Proto zde byla vyhlášena Evropsky významná lokalita Želivka. V rámci programu se žáci seznámí s různými způsoby ochrany přírody, se soustavou území Natura 2000, poznají zdejší chráněné druhy a dozví se také o problematice invazních druhů.

V průběhu programu žáci absolvují komentovanou prohlídku hráze vodní nádrže Švihov, na základě dostupných informací v expozici Vodního domu vypracují pracovní listy a nově nabyté znalosti otestují při hře Riskuj.

Součástí programu je komentované krmení trvale hendikepovaného netopýra.

Délka programu: 120 min
Doporučený věk účastníků: 7. - 9. třída
Poznámka: s sebou doporučujeme pohodlné oblečení s ohledem na aktuální předpověď počasí - výukový program probíhá v okolí Vodního domu

Tyto dva výukové programy byly vytvořeny v rámci projektu LIFE for Minuartia - Život pro kuřičku (LIFE15NAT/CZ/000818), který je realizován s finančním příspěvkem Evropské unie, programem Life a s finančním příspěvkem Ministerstva životního prostředí ČR.

      

 

 

ZACHRAŇ VODU S VODOMĚRKOU

Chcete se s žáky věnovat tématu vody průřezově po celý příští školní rok? Pak je právě pro vás určen náš nový ročníkový projekt!

Pro učitele jsme připravili kompletní metodiku rozdělenou do 5 témat, která vás a vaše žáky provedou od výroby pitné vody, přes její spotřebu a šetrné  hospodaření až k jejímu čištění v čistírně odpadních vod. Každý žák dostane Deník záchranáře vody a učitelé navíc metodiku k projektu včetně pracovních listů. Po celý školní rok vás budeme projektem provázet a pomáhat vám.

Více informací k novým programům, přihlašování do projektu atd. získáte na emailu katerina.zemanova@csop.cz.