Hadce u Želivky - lokalita světového významu

Národní přírodní památka Hadce u Želivky byla vyhlášena v roce 2011 na území obcí Bernartice, Hulice a Borovsko v okrese Benešov. Předmětem ochrany jsou přírodní společenstva hadcových borů a štěrbinová vegetace skal a drolin na strmých svazích kolem vodní nádrže Želivka.
Území je vymezeno svým geologickým podkladem – hadcovým tělesem na oválné ploše o rozměrech přibližně 3,5 x 1 km. Na hadcový podklad je vázáno vzácné společenství rostlin, např. pomněnka úzkolistá, sleziník hadcový, sleziník zelený, osladič obecný, mochna Crantzova hadcová, hvozdík kartouzek hadcový, trávnička obecná hadcová či dutohlávka horská.

Roste zde velmi vzácná rostlina kuřička hadcová. Hadce u Želivky jsou dokonce jedním ze dvou posledních míst na světě, kde se vyskytuje (druhým územím, kde ji lze nalézt, jsou Hadce u Hrnčíř).

Zde si můžete přečíst více o dalších geologických lokalitách geoparku Kraj blanických rytířů.