Český svaz ochránců přírody Vlašim

Provozovatelem návštěvnického střediska Vodní dům je Český svaz ochránců přírody Vlašim.

Je to občanské sdružení, jehož posláním je ochrana přírodního a kulturního dědictví především na Podblanicku a péče o něj.


V centru města Vlašimi provozuje Podblanické ekocentrum, kde probíhají výukové programy pro školy a kurzy a přednášky pro veřejnost.

Provozuje ParaZOO, expozici zvířat, která pro zranění s trvalými následky již nemohou být vypuštěna zpět do volné přírody. Zraněným živočichům poskytuje lékařskou péči v Záchranné stanici pro živočichy v Pavlovicích u Vlašimi.

Pomáhá obcím i soukromníkům s péčí o mimolesní zeleň.

Prostřednictvím vydávání publikací a ekologického poradenství poskytuje veřejnosti informace z různých oblastí, týkajících se životního prostředí a jeho ochrany.