Architektonická soutěž o návrh VODNÍHO DOMU


Konkrétní podoba stavby VODNÍHO DOMU vznikla v České republice dosud nepříliš často používanou cestou – formou architektonické soutěže o návrh. Český svaz ochránců přírody Vlašim ji vyhlásil 3.11.2009 a zájem účastníků byl značný - soutěže se zúčastnilo na 50 návrhů.

Předmětem soutěže bylo "zpracování architektonického návrhu návštěvnického střediska „Vodní dům“ na pozemcích p.č. 567 (KN), 569 (PK), 570 (PK) a 571 (PK) v katastrálním území Hulice. Vodní dům bude moderní návštěvnické středisko umístěné v blízkosti hráze přehradní nádrže Želivka (Švihov) a úpravny vody Želivka, určené pro veřejnost. Objekt se bude skládat ze tří hlavních stavebních objektů: vlastní stavba návštěvnického střediska včetně vnitřní expozice, venkovní expozice a zeleň, parkoviště. Soutěžní návrhy by měly respektovat ekonomické možnosti vyhlašovatele nejen v předpokládané výši investičních nákladů cca 60 mil. Kč, ale i v rozumné míře budoucích provozních nákladů."

Zde se můžete seznámit s podrobnými informacemi o výsledcích soutěže, včetně hodnocení jednotlivých návrhů.

Pro realizaci porota vybrala návrh architektonického ateliéru AND.