Vodní nádrž Želivka - Švihov

Vodárenská nádrž, rozkládající se na pomezí Středočeského kraje a Vysočiny, zásobuje pitnou vodou hlavní město Prahu, středočeskou oblast a části jihočeské a východočeské oblasti České republiky. Oficiálně se toto vodní dílo sice jmenuje Švihov, známější je ale - podle řeky, na níž leží - jako Želivka.Záměr využít údolí řeky Želivku pro vodárenské účely má dlouhou historii. Místo bylo vybráno, protože nebylo zatíženo průmyslem a bylo relativně řídce osídleno. Rozhodnutí, kde a jakým způsobem bude vybudována přehradní nádrž,  padlo v roce 1963. Výstavba pak probíhala prakticky po celé následující desetiletí.Součástí stavby je čerpací stanice surové vody, úpravna vody a štolový přivaděč pitné vody ze Želivky do vodojemu v Jesenici. Namísto dopravy vody potrubím byla zvolena varianta jejího vedení štolovým přivaděčem.´Jeho výstavba patřila k nejnáročnějším částem celého komplexu a jedná se o dílo, které svými parametry patří k největším svého druhu ve světě - přivaděč totiž měří 51,9 km a podchází 11 obcí a osad, 34 potoků, 2 řeky - Blanici a Sázavu, 29 silnic a 2 železniční tratě.


Informační brožura Povodí Vltavy o Vodní nádrži Želivka - Švihov.